Efter en rapport som marknaden ansåg lämnade mer att önska tog tre insynspersoner i det NGM-noterade kryptobolaget QuickBit tillfället i akt att fylla på sina portföljer med bolagets aktie. Det framgår av en sökning i Finansinspektionens insynsregister. 

Bolagets nytillträdde VD, Hammad Abu Iseifan förvärvade 92 797 aktier för 734 952 SEK. Vidare handlade bolagets Compliance Officer Johan Björklund på sig ytterligare 26 500 aktier till genomsnittspriset 8,07 SEK, en affär på 213 855 SEK. Slutligen så förvärvade också styrelsens ordförande Mikael Karlsson 24 000 aktier i en affär värd 191 220 SEK.

Samtliga transaktioner genomfördes den 11 Augusti och gjordes över marknaden. Samtliga tre köpare är sedan tidigare aktieägare i bolaget.