De två svenskgrundade bolagen, Instabox och Budbee, tillkännager i dag sin intention att gå samman och bilda ett nytt bolag, Instabee, en process som är föremål för brukligt godkännande av Konkurrensverket. Det nya bolaget skulle skapa en koncern med kraft att fortsätta investera i, och förflytta gränserna för konsumentfokuserade och hållbara leveranser till e-handelssektorn.

Instabox grundades i Stockholm 2015 och dess leveranser till smarta paketskåp har blivit ett populärt alternativ för många svenskar. Instabox adderade hemleveranser under 2021 och har i dag verksamhet i fem länder (Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland). Budbee grundades 2016 med ett initialt fokus på att skapa smarta, snabba och mer flexibla hemleveranser. Budbee adderade boxleveranser under 2020 och har i dag verksamhet i fem länder (Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna och Belgien). De två bolagen har fram till i dag letts av sina respektive grundare och dessa kommer fortsatt att spela viktiga roller i det nya bolaget. Budbees grundare Fredrik Hamilton, blir vd och Alexis Priftis, Instabox grundare, blir arbetande styrelseordförande.

”Jag har varit långsiktig i mina planer sedan start och samgåendet med Instabox är en fantastisk möjlighet att skapa något riktigt betydande. Vi har självklart följt Instabox genom åren och jag imponeras av deras resa. Det här känns som en perfekt kombination och jag ser fram emot att lära känna alla mina nya kollegor. Vi kommer att åstadkomma något stort tillsammans”, säger Fredrik Hamilton.

“Jag tror att det här är två bolag som passar bra ihop och vi delar många grundläggande värderingar. En ömsesidig respekt och beundran har växt fram under lång tid och jag är glad att vi nu enas i arbetet mot vårt gemensamma mål: att transformera e-handelsleveranser med ett stort fokus på både användarupplevelsen och hållbarhet. Jag ser mycket fram emot att se vad vi kan åstadkomma tillsammans,”, säger Alexis Priftis. 

Såväl Instabox som Budbee har på ett framgångsrikt sätt utmanat traditionella marknadsaktörer och gått före i omställningen mot kundfokuserade och hållbara transporttjänster.  Affärslogiken bakom det avsedda samgåendet handlar framför allt om ett mer effektivt resursnyttjande vad gäller såväl infrastruktur som kompetenser. Det nya bolaget kommer fortsatt att utmana traditionella statligt ägda postalaktörer liksom välfinansierade internationella leveransbolag som går in på e-handelsmarknaden. Dessutom kommer potentiella synergieffekter inom verksamheten och gemensamma tekniska lösningar att leda till betydande besparingar när det gäller koldioxidavtryck.

Instabee värderas till 18 miljarder SEK och grundarna är tillsammans med Kinnevik de största ägarna, på listan som också innehåller bland annat Creades, EQT och Verdane, AMF, Stena Sessan, H&M, CNI Nordic och Tham Invest.

“Vi är glada över att stödja sammangåendet av Instabox och Budbee. Vi har redan från början imponerats av Fredrik Hamilton och Budbees starka och konsekventa genomförande av sin tillväxtstrategi. I och med sammangåendet förväntar vi oss att Instabee kommer att fortsätta att utveckla sitt kunderbjudande och dra nytta de två företagens kombinerade expertis och kunnande. Vi ser fram emot att vara en ledande aktieägare i Instabee på dess fortsatta tillväxtresa”, säger Georgi Ganev, VD för Kinnevik.

“Under de senaste åren har Instabox och Budbee båda revolutionerat sina respektive fält inom området för e-handelsleveranser. Som stor aktieägare i Instabox är vi mycket imponerade av vad Alexis och Instabox-teamet åstadkommit historiskt.  Att nu i nästa steg kombinera två svenska entreprenörssuccéer gör att framtiden ser ännu mer spännande ut. En framtid som vi ser mycket fram emot att vara en del av”, säger John Hedberg VD Creades och styrelseordförande Instabox.