Låg energieffektivitet och höga energitoppar var några av de faktorer som Tomas Jonsson ville förändra när han för sex år sedan grundade Innenco. Energisystemen som funnits på marknaden har tidigare varit ineffektiva rent kostnadsmässigt och haft en negativ inverkan på miljön. Innenco grundades under 2015 med visionen att revolutionera bygg- och energibranschen och leverera ett energisnålt koncept till marknaden som minimerar driftskostnaderna, minskar effekttopparna och ökar inomhuskomforten. Med det nya energisystemet som man har tagit fram så är man nu ledande inom forskning och utveckling av uppvärmning, kylning och energilagring för alla typer av byggnader.

Ett revolutionerande system som verkligen gör skillnad

Det nya konceptet består av Active Elements och Innenco Smart Control som tillsammans utgör nyckelprodukterna av konceptet. Framtagandet av det nya energisystemet har utvecklats väl och studier har visat på att man under kalla klimatförhållanden har minskat energianvändningen med 75% och under varma klimatförhållanden med 40%.

Active Elements fungerar som en variant av ett golvvärmesystem med funktion för drift med mycket låga temperaturer. För att optimera energianvändningen så arbetar den med olika klimatzoner i hela byggnaden balanserar automatiskt temperaturen i alla rum genom att förflytta över- eller underskottstemperaturer till de zoner där det behövs. För att få ett så optimalt resultat som möjligt så optimeras systemet utifrån byggnadstyp. Därför är det lönsamt i både industrilokaler, kontor och villor. Innenco smart control är själva mjukvaran som innefattar ett datorsystem med unik potential att lokalisera små temperaturskillnader från olika zoner.

Det nya revolutionerande systemet har redan prövats av flertalet kunder och man har sett tydliga förbättringar på energiåtgången hos samtliga kunder. Man har exempelvis använt systemet i en av Volvos bilhallar och där reducerade man energikostnaden med totalt 80% under ett år. Från att ha haft en årlig energianvändning på 59 000 kWh så sänkte man denna till endast 11 600 kWh per år. De här är bara ett av många tillfällen man hjälpt kunder att sänka sina energikostnader samtidigt som man bidrar till en bättre värld.

Framtiden är ljus

Med flertalet godkända patent och en planerad börsnotering under Q3/Q4 har nu startskottet gått för en kraftfull tillväxt kommande åren. Den totala marknadspotentialen uppgår till minst 85 miljarder euro till 2023. Med en stark och konkurrenskraftig teknik finns alla möjligheter att lyckas. Mångfaldiga avtal är redan tecknade med både nationella och internationella fastighetsutvecklare och byggföretag samt flera är under förhandling. Framöver är tanken att man ska bredda sig mot övriga Europa men även i USA, Mellanöstern, Kina och Indien där man även ska öppna lokala kontor på varje plats.

“Det bästa värme-, kyl- och energilagringssystemet tillsammans med de bästa aktörerna inom byggindustrin borde helt enkelt leda till det bästa och mest miljövänliga och ekonomiska konceptet” – Tomas Jonsson, VD & Grundare.

Klicka här för att direktinvestera i INNENCO och bli en aktieägare i framtidens nya gröna folkaktie.