Enligt Swedbank och Silf sjönk inköpschefsindexet för den privata tjänstesektorn till 50,2 i maj från 50,6 föregående månad.

”Vi ser vissa positiva tendenser i tjänstekonjunkturen både i Sverige och Europa, men de negativa riskerna för den svenska tjänstesektorn har snarare ökat de senaste månaderna”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Han pekar på riskerna med svagare konjunktursignaler från industrin och en kraftig minskning av bostadsbyggandet, vilket i slutändan kan påverka även tjänstesektorn.

Delindexen för orderingång och affärsvolym bidrog med en nedgång på drygt 1,4 indexenheter till det totala indexet, medan delindexet för sysselsättning bidrog positivt med 1,1 indexenheter.

Tjänsteföretagens affärsplaner beskrivs som mer expansiva och nådde den högsta nivån på fyra månader i maj. Indexet för leverantörernas insatsvarupriser minskade till 57,3 och låg under det historiska genomsnittet på 58,1 för andra månaden i rad.

Tidigare har det rapporterats att inköpschefsindexet för industrin sjönk till 40,6 i maj – den lägsta nivån på tre år. I april var PMI-industri 44,9.

Det resulterade i ett sammanvägt inköpschefsindex (PMI-komposit) på 47,9 i maj, ned från 49,0 i april.

Inköpschefsindexet, som tas fram i samarbete mellan Swedbank och Silf, är en indikator på konjunkturen inom den svenska ekonomin, och ett index över 50 indikerar tillväxt.