Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade till 52,7 från uppreviderade 45,9 i juni, vilket är den högsta nivån på sju månader. Det är en överraskande stark och bred uppgång men som genomsnitt för de senaste tre månaderna är PMI-tjänster ännu inte i tillväxtzonen. Även om tjänstesektorn uppvisar motståndskraft är nedåtriskerna fortsatt stora inte minst effekterna av ett minskat bostadsbyggande och hushållens krympande köpkraft, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex.

Samtliga delindex steg i juli. Delindex för orderingång svarade för det enskilt största positiva bidraget till uppgången i PMI-tjänster följt av sysselsättning, leveranstider och affärsvolym. Index för tjänsteföretagens affärsplaner ökade i juli till 58,5 och fortsätter att vara i den expansiva zonen trots en osäker omvärldskonjunktur.

Index för leverantörernas insatsvarupriser noterades till 61,1 i juli från 51,1 i juni, den högsta nivån på fyra månader. Det innebär att pristrycket i tjänstesektorn steg i juli och även om det är lägre jämfört med ifjol är det fortfarande är ett väsentligt högre pristryck jämfört med i industrin, säger Jörgen Kennemar.

Silf/Swedbanks PMI-Composite ökade i juli till 51,3 jämfört med 45,7 i juni. Det är  första gången sedan december 2022 som indexet är över 50-nivån och pekar på en ökad aktivitetsnivå i näringslivet.