Inköpschefsindex (PMI) är en ekonomisk indikator som används för att mäta aktiviteten inom tillverkningssektorn eller tjänstesektorn i ett land eller en region. Den ger insikt om den övergripande ekonomiska hälsan och kan användas för att bedöma ekonomisk tillväxt, affärsförhållanden och framtida ekonomiska trender.

PMI-konceptet utvecklades först av den brittiska forskningsföretaget Markit Group, och det finns nu flera organisationer som publicerar PMI-data varje månad. Enkelt uttryckt är inköpschefsindex en sammanvägning av olika ekonomiska indikatorer som samlats in genom en enkät bland inköpschefer i olika företag inom den undersökta sektorn.

För tillverknings-PMI samlar enkäten in data om parametrar som produktionsvolym, nya order, leveranstider, lager, och sysselsättning inom tillverkningssektorn. För tjänste-PMI samlar enkäten in data om parametrar som affärsvolym, nya affärer, sysselsättning inom tjänstesektorn, och förväntningar på framtida affärsaktiviteter.

Indexet beräknas vanligtvis genom att ge varje enskild indikator ett värde mellan 0 och 100, där 50 anses vara tröskelvärdet. Om PMI ligger över 50 indikerar det att ekonomin är på uppgång och att aktiviteten inom sektorn förbättras. Om det ligger under 50 indikerar det att ekonomin är på nedgång och att aktiviteten minskar. Ju längre ifrån 50 indexet befinner sig, desto starkare anses den ekonomiska trenden vara.

Ett högre PMI-tal indikerar alltså en mer expansiv ekonomi, medan ett lägre PMI-tal indikerar en kontraktion. Inköpschefsindex ger en snabb och överskådlig indikation på ekonomins riktning och används ofta av ekonomer, analytiker och investerare för att fatta beslut om framtida ekonomiska förhållanden och investeringar.

Viktigt att notera är att PMI är en indikator för den ekonomiska aktiviteten inom en sektor och inte en exakt mätning av den ekonomiska tillväxten. Det är alltid bra att komplettera PMI med andra ekonomiska indikatorer och data för att få en mer heltäckande bild av ekonomins hälsa.