Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf säger att Tillväxtverket inte kommer att ge stöd till företag som delar ut pengar till aktieägarna. Det är i och för sig inte så konstigt. Det står i lagstiftningen att man ska ha ekonomiska problem för att få del av detta. Hur det sen ska tillämpas i praktiken, det är det Tillväxtverket som avgör, säger finansminister Magdalena Andersson

Tillväxtverket kommer inte bara att nej till företag som gör aktieutdelningar. Det kommer även att kräva tillbaka pengar från de företag som redan har gjort aktieutdelningar. I alla fall om de samtidigt har permitterat personal.

Detta går emellertid emot vad Tillväxtverket sagt tidigare. Tillväxtverket har tidigare hänvisat till lagstiftningen. Tillväxtverket menar att själva lagen inte säger något om aktieutdelningar, inte heller storleken på denna. Det står emellertid nu klart att det inte skall vara möjligt att kunna få stöd om bolaget samtidigt gör aktieutdelningar.

Om detta betyder att all utdelning stoppas framgår inte. Det framgår inte heller hur lång tid stoppet gäller, eller om det kommer att tvinga företagen att återbetala sitt stöd innan de kan återuppta utdelningar i framtiden.

Gäller i första hand större börsföretag

Det skall emellertid tilläggas att frågan i första hand har gällt de större börsföretagen, och inte mindre, privata företag. varken Tillväxtverket eller politikerna i finansutskottet vara lika kategoriska. Båda säger att de har för avsikt att undersöka konsekvenserna för småföretagen. Många företagare tar ju av skattemässiga orsaker inte ut marknadsmässig lön, utan väljer att ta en del av vinsten i form av utdelning.

Finansminister Magdalena Andersson däremot anser att det inte skall kunna kombineras utdelning med permitteringsstöd oavsett storlek på företagen. Hur detta kommer att påverka företag med en stor kassa som inte gör utdelningar är inte beslutat.