Mäklarsamfundets Björn Wellhagen presenterar i ett pressmeddelande på fredagen om hur fastighetspriserna har utvecklats efter pandemins utbrott. Hela pressmeddelandet kan läsas här.

Inga stora rörelser ännu

Generellt har man inte sett några omfattande prisförändringar åt något håll under perioden. Bostadsrätter i storstadsregionerna har gått ner med omkring 1 % och småhus i Stockholm har gått upp med cirka 1 %.

Behovet av att flytta och den allmänna bostadsbristen väger tyngre

Att man inte ser så stora förändringar förklaras av att det fortfarande är en omfattande brist på bostäder i storstadsregionerna. En annan är att vi fortfarande har en historiskt låg räntenivå. Behovet av att flytta på grund av jobb, privatekonomi eller förändringar i familjen väger fortfarande tyngst.

Tidsutdräkten för den finansiella krisen är avgörande

Vi har alltså inte ens i närheten av något som kan jämföras med fastighetskrascher som 1990-1994, inte ens tillstymmelse till det. Men desto djupare den finansiella krisen till följd av Covid-19 blir ju mer osäkert blir det. Konsumenterna är dock betydligt mer förberedda idag än då och det finns en större medvetenhet i det finansiella systemet.