Styrelsen offentliggör granskningsrapport avseende Fastator och Joachim Kuylenstierna – inga oegentligheter har framkommit. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utförd av oberoende advokat

Styrelsen för Fastator har nyligen offentliggjort en granskningsrapport rörande verksamheten och dess VD, Joachim Kuylenstierna. Rapporten, som har utarbetats av den oberoende advokaten Björn Wendleby, visar att inga oegentligheter eller kriminella handlingar har påvisats i samband med Kuylenstiernas ledarskap eller uppbyggnaden av Fastator.

I rapporten, som nu är offentligt tillgänglig som bilaga till detta pressmeddelande, framgår det att Kuylenstiernas agerande i samband med sitt engagemang i Fastator har varit lagligt och korrekt. Denna utredning verkar ge Fastator och Kuylenstierna en ren hälsodeklaration, vilket är en viktig nyhet för företaget och dess aktieägare.

Kuylenstierna väljer ändå att lämna sin post

Trots de positiva resultaten av granskningen har det dock skett förändringar i Fastators ledning. Joachim Kuylenstierna har beslutat att lämna sin post som VD. I sitt uttalande nämner han sin egen hälsa och bolagets bästa som anledningar till sin avgång.

I ljuset av dessa händelser har styrelsen beslutat att tillsätta Björn Rosengren, nuvarande styrelseordförande, som tillförordnad VD. Samtidigt tar Anders Mossberg, en av styrelsens ledamöter, över rollen som styrelsens ordförande tillfälligt.

Söker nu permanent ersättare till VD-posten

Rosengren kommenterade utredningens resultat med tillfredsställelse och betonade vikten av att snabbt hitta en permanent ersättare till VD-posten. “Det är glädjande att utredningen bekräftar att varken Fastator eller Joachim Kuylenstiernas ägarbolag har varit involverade i något kriminellt. Nu är vår primära uppgift att skyndsamt få fram en permanent VD som kan leda bolaget”, sa Rosengren.