I september uppmättes inflationstakten i USA, uttryckt som konsumentprisindex (KPI), till 3,7 procent, vilket var oförändrat jämfört med augusti. Enligt en sammanställning från Bloomberg hade analytikerna i genomsnitt förväntat sig att siffran skulle landa på 3,6 procent.

Kärninflationen (kärn-KPI) som exkluderar mat och energi uppgick till 4,1 procent, vilket stämde överens med analytikernas förväntningar. Sammantaget uppgick månadsförändringen till 0,4 procent för KPI och 0,3 procent för kärn-KPI.

Boende – den största bidragande faktorn

Indexet för boende (shelter) var den största bidragsfaktorn till den månatliga ökningen av samtliga varor, och stod för över hälften av ökningen. En ökning av indexet för bensin var också en betydande faktor i den månatliga ökningen av alla varor. Medan de största energikomponentindexen var blandade i september. Energiindexet steg med 1,5 procent under månaden. Matindexet ökade med 0,2 procent i september, precis som det gjorde de två föregående månaderna.

Begagnade bilar motverkade inflationstakten

Komponenten begagnade bilar föll för fjärde månaden i rad efter att ha noterat en nedgång under september om 2,5 procent. Begagnade bilar stod för den största nedgången i september bland alla komponenter i konsumtionskorgen följt av naturgas (-1,9 procent) och kläder (-0,8 procent).

Dollarn stärks efter inflationssiffrorna

DXY
Dollarkorgen (DXY) stärks efter inflationsbeskedet.

Imorgon, (fredag, 13 oktober) levereras inflationssiffror för Sverige.