I februari ökade konsumentpriserna i USA med 6,0 procent jämfört med samma månad föregående år, vilket motsvarade förväntningarna. Årets kärninflation ökade också enligt förväntningarna. Strax efter inflationsdatan steg Stockholmsbörsen tillsammans med övriga Europa. Även USA öppnar upp där Nasdaqs kompositindex stiger 1,6 procent följt av S&P 500 och Dow Jones som stiger 1,36 respektive 0,9 procent. 

Enligt den amerikanska statistikmyndigheten (BLS) uppgick inflationen, som mäts enligt KPI, till 6,0 procent i februari i USA. Detta överensstämde med förväntningarna enligt Bloombergs sammanställning.

Månadsförändringen i inflationen, mätt som KPI, var 0,4 procent, detta var även i linje med förväntningarna enligt Bloomberg.

Jämfört med januari minskade energipriserna med 0,6 procent, den stor bidragande faktorn till den lägre pristakten berodde på naturgas som sjönk 8 procent i februari. Detta var den största nedgången sedan oktober 2006.

Matpriserna ökade med 0,4 procent i februari. Fem av de sex stora matgruppsindexen för livsmedelsbutiker ökade under månaden. Indexet för alkoholfria drycker ökade med 1 procent i februari, efter en ökning med 0,4 procent föregående månad. Indexen för andra matvaror, spannmåls- och bageriprodukter ökade vardera med 0,3 procent under månaden. Indexet för frukt och grönsaker ökade med 0,2 procent i februari, och indexet för mejeriprodukter och relaterade produkter steg med 0,1 procent.

Å andra sidan sjönk indexet för kött, fjäderfä, fisk och ägg med 0,1 procent under månaden, den första minskningen i det indexet sedan december 2021. Indexet för ägg sjönk med 6,7 procent i februari efter skarpa ökningar under de senaste månaderna.

Under februari minskade priserna på begagnade bilar med 2,8 procent medan klädpriserna ökade med 0,8 procent jämfört med föregående månad. Tjänstepriserna, som inte inkluderar energi, ökade med 0,6 procent.

Kärninflationen, som exkluderar energi och mat, var även i linje med förväntningarna och landade på 5,5 procent. Dock var månadsförändringen högre, förväntningarna låg på 0,4 procent men den kom in på 0,5 procent.