Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 9,5 procent i november 2022. Det är en uppgång från oktober då inflationstakten enligt KPIF var 9,3 procent. Månadsförändringen från oktober till november var 0,7 procent enligt KPIF.

– Stigande elpriser bidrog till en ökad inflationstakt i november, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

  • Stigande räntekostnader bidrog med 2,1 procentenheter till inflationstakten enligt KPI, som uppgick till 11,5 procent.
  • Elpriserna steg med 16,8 procent från oktober till november.
  • Livsmedelspriserna ökade för tolfte månaden i rad.
  • Inflationstakten enligt KPIF exklusive energi steg från 7,9 procent i oktober till 8,0 procent i november

Inflationstakten ökade i november

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF från samma månad föregående år, var 9,5 procent i november 2022. Detta är en uppgång från oktober då inflationstakten var 9,3 procent.

Inflationstakten enligt KPI, som till skillnad från KPIF påverkas av ändrade räntesatser, var 11,5 procent i november. Det är en ökning jämfört med oktober då den var 10,9 procent.

Inflationstakten påverkades av stigande priser för livsmedel och alkoholfria drycker, där det främst var prisökningar på mjölk, ost och ägg som bidrog. Transportpriserna ökade också, där en stor del av uppgången berodde på höjda drivmedelspriser, men även priserna på bilar steg.

Höjda elpriser hade en stor inverkan på boendekostnaderna tillsammans med ökade kostnader för underhåll och reparationer av egna hem. Det var även prisuppgångar för rekreation och kultur, inventarier och hushållsvaror, möbler, restaurangbesök och personlig hygien som bidrog till inflationstakten.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter (KPIF-XE) var 8,0 procent i november, vilket är en ökning jämfört med oktober då den var 7,9 procent.

Ökade elpriser

KPIF ökade med 0,7 procent från oktober till november. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 0,5 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av att elpriserna gick upp i november, vilket i sin tur bidrog till ökade boendekostnader. Livsmedelspriserna ökade för tolfte månaden i rad. Prisökningar inom diverse varor och tjänster påverkade även månadsförändringen. Prisuppgångarna motverkades bland annat av sjunkande priser på drivmedel samt paketresor.