Under morgonen offentliggjorde SCB inflationstakten i Sverige för december. Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 10,2 procent, vilket var högre än analytikernas förväntningar som i snitt låg på 9,7 procent, enligt Infronts sammanställning.

Fortsatt stigande elpriser – bidragande faktor till inflationens utveckling

– Elpriserna fortsatte att stiga i december, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

KPIF ökade med 1,9 procent från november till december. Under motsvarande period föregående år steg priserna med 1,3 procent.

Månadsförändringen påverkades främst av ökade elpriser motsvarande knappt 29 procent. Livsmedelspriserna ökade för trettonde månaden i rad och i december uppgick prisökningen till 0,9 procent. Kläder hade en säsongsnormal prisökning på ungefär 2 procent. Prisuppgångar noterades även inom rekreation och kultur samt inventarier och hushållsutrustning.

Prisuppgångarna motverkades främst av sänkta drivmedelspriser, vilket bidrog till nedgången för transportpriserna.

Bred prisökning under december

Störst prisökning bidrog elpriserna med som under det gångna året steg med 45,3 procent. Inflationstakten påverkades även av en bred skara inom livsmedel. De främsta bidragen kom från mjölk, ost, ägg, kött samt bröd med övriga spannmålsprodukter. Prisökningar noterades även inom inventarier och hushållsutrustning, restauranger, rekreation och kultur samt varor och tjänster.

Varor och tjänster med störst bidrag till inflationstakten enligt KPIF

Tabell från SCB