Inflationen för augusti kom in högre än väntat. En stor bidragande faktor till den höga inflationen är de höga elpriserna, enligt Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB. Vidare spelar även de stigande räntekostnaderna en viktig roll i kalkylen som stigit i takt med Riksbankens tidigare räntehöjningar. Enligt SCB steg inflationen mätt i KPIF till 9,0 procent från 8,0 procent i juli. Enligt Infronts sammanställning låg analytikerestimatet på 8,9 procent.

Enligt KPIF exklusive energi så steg inflationstakten till 6,8 procent i augusti från 6,6 procent i juli. Enligt Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB så genererar detta mått en tydligare bild över att Sverige fortfarande upplever ett stigande inflationstryck trots exkluderande av energipriser.

Den fortsatt stigande inflationen bäddar för nya räntehöjningar nästa vecka då Riksbanken ska besluta om nästa räntebesked. Väntat har tidigare varit en räntehöjning med 0,75 punkter i september men den nyinkomna inflationsdatan ökar sannolikheten för en kvadrupelhöjning.