Infinidat utvidgar sitt garantiprogram med branschens första cyberlagringsgaranti för primärlagring

Storageföretaget Infinidat utvidgar sitt Service Level Agreement (SLA)-program och tillhandahåller branschens första cyberlagringsgaranti för återställning av primär lagring – InfiniSafe Cyber Storage Warranty. Garantin säkerställer att företag återställer sina data i princip omedelbart efter en cyberattack, genom att använda en säker identisk ögonblicksbild av datauppsättningen med en garanterad återställningstid på en minut eller mindre.

Företaget erbjuder också en ny prestandagaranti över sina InfiniBox-plattformar. De nya garantierna blir del av Infinidats befintliga “100 procent tillgänglighetsgaranti”, som presenterade 2019.

– Infinidat levererar konsekvent oöverträffade SLA:er för företag och är en kundupplevelse som skiljer oss åt och exemplifierar vårt okonventionella tillvägagångssätt, säger Phil Bullinger, VD, Infinidat. Han fortsätter:
– Med introduktionen av vår InfiniSafe CyberStorage-garanti omfattar våra säkra SLA:er nu tillgänglighet, prestanda och återställningsoperationer för att möta de mest krävande datacenterkraven, vilket visar att våra kunder alltid står i centrum. Vi agerar som marknadsledaren.

Eric Burgener, Research Vice President, Infrastructure Systems Group, IDC, säger: 

– Under det senaste decenniet har IT-infrastrukturleverantörer lagt till garantier till sina lagringsplattformar, vilket definitivt har förbättrat ägarupplevelsen för företagslagring, men de har alltid hållit sig borta från problem med prestanda och återhämtningstid. Med deras nya cyberlagringsprestanda och återställningsgarantier leder Infinidat vägen inom dessa områden på sätt som skapar värde för deras företagskunder.

Lagring som del av cyber-resiliens är bland de viktigaste och mest efterfrågade kraven för företag idag för att säkerställa exceptionell cybersäkerhet och bekämpa cyberattacker över hela lagrings- och datainfrastrukturen. I aktuell forskning fann IDC att 87 procent av organisationer som drabbats av ransomware under det senaste året var tvungna att betala en lösensumma för att återställa sin data. Infinidat hjälper organisationer att undvika att behöva betala lösensumman men ändå återställa sin data, kompromisslös och intakt, genom snabb cyberåterställning.

Infinidat utökade nyligen cyberresiliensen till sina InfiniBox och InfiniBox SSA II storageplattformar med InfiniSafe Reference Architecture, vilket gör det möjligt för Infinidat att leverera sin garanti för identisk ögonblicksbild av datauppsättningen med återställningstid på mindre än en minut. InfiniSafe introducerades till InfiniGuards moderna dataskydd och specialbyggda backupplattform i februari i år.

InfiniBox- och InfiniBox SSA II-plattformarna för implementering av primärlagring i företag, är inte bara de mest cyberresistenta och tillförlitliga lagringslösningarna i branschen, utan också de högst presterande. På grund av den kraftfulla och konsekventa prestandan hos InfiniBox-plattformarna, lägger Infinidat till en prestandagaranti. Denna garanti försäkrar kunderna att Infinidats primära lagringsplattformar kommer att överträffa sina befintliga lagringsprodukter i deras produktionsmiljöer. Infinidat arbetar nära kunderna för att identifiera deras specifika prestationsbehov och analysera kraven för varje specifik arbetsbelastning. När kraven på arbetsbelastning är definierade kommer Infinidat att leverera servicenivåavtal som är anpassade till den specifika profilen för prestationskrav och analys av dessa arbetsbelastningar.

InfiniBox SSA II fortsätter Infinidats leverans av branschens mest effektiva lagringsplattformar. InfiniBox SSA II ger lägre latens än någon jämförbar lagringsplattform för företag i branschen, vilket ger en oöverträffad 35 mikrosekunders latens. Detta gör det möjligt för kunderna att uppnå optimal applikations- och belastningsprestanda samt betydande lagringskonsolidering som ökar effektiviteten och minskar de totala kostnaderna.

Från de tidigaste InfiniBox-installationerna har Infinidat fått ett oöverträffat rykte för produktkvalitet och tillförlitlighet från ett företagsklimat som har nolltolerans för driftstopp. Varje system är designat för noll driftstopp under loppet av dess livscykel och kommer med en 100 procent tillgänglighetsgaranti.