Indutrade har publicerat sin rapport för fjärde kvartalet och helåret 2022, som visar stark tillväxt för företaget. Orderingången ökade med 12 procent under fjärde kvartalet till 7 052 miljoner kronor, medan nettoomsättningen steg med 26 procent till 7 228 miljoner kronor. EBITA ökade med 29 procent till 1 081 miljoner kronor, vilket är en ökning i marginalen från 14,6 procent till 15,0 procent. Resultatet för kvartalet steg också med 29 procent till 677 miljoner kronor och resultat per aktie uppgick till 1,86 kronor.

Under helåret 2022 ökade orderingången med 18 procent till 27 701 miljoner kronor, medan nettoomsättningen steg med 24 procent till 27 016 miljoner kronor. EBITA ökade med 28 procent till 4 098 miljoner kronor, med en marginal på 15,2 procent. Årets resultat steg med 28 procent till 2 681 miljoner kronor och resultat per aktie uppgick till 7,36 kronor. Styrelsen har föreslagit en utdelning om 2,60 kronor per aktie, jämfört med 2,30 kronor året innan.

VD för Indutrade, Bo Annvik, har kommenterat bokslutskommunikén med att påpeka att 2022 har varit ett starkt år för företaget, med en nettoomsättning på 27 miljarder kronor och en marginal på 15,2 procent. Fjärde kvartalet har varit stabilt med god efterfråga från stora kundsegment, med starkast utveckling inom processindustrin, energisegmentet, medicinteknik och läkemedel. Försäljningstillväxten har varit stark under kvartalet, med en organisk tillväxt på 13 procent, driven av ökade volymer och priser.

Indutrade har även vidtagit strategiska steg inom hållbarhet, inklusive rapportering av Scope 3-utsläpp och anslutning till Science Based Targets initiative. Bolaget fortsätter att visa sin styrka genom en balanserad diversifiering och en kundorienterad, entreprenöriell och flexibel modell.