Svenska tech-företaget Indivd revolutionerar retailbranschen med sin unika people counting-lösning. Genom att erbjuda en träffsäker, kostnadseffektiv och GDPR-säkrad teknik har företaget redan nu lockat till sig stora namn. Vi har haft nöjet att intervjua Victor Molén, en av pionjärerna bakom Indivds unika teknik.

Enligt Victor har Indivd länge kämpat för att lösa de stora utmaningar som den fysiska handeln står inför. Genom att erbjuda en skalbar, smart och träffsäker lösning har Indivd tagit besöksräkningen till nästa nivå.

Kan du berätta lite mer om Indivds people counting-lösning och hur den fungerar?
– Absolut! Vi har länge jobbat inom retail. Innan vi startade Indivd så kartlade vi vilka stora utmaningar som den fysiska handeln hade och det vi såg var ett stort problem som e-handeln redan hade löst – att de börjat arbeta mer datadrivet. Vi konstaterade då att det då fanns tre anledningar till att man inte gjorde det inom den fysiska butiken: Den hade inte tillgång till tillräckligt många värdefulla insikter, pålitligheten i insikterna var för dåliga för att de skulle vara tillräckligt tillförlitliga, kostnaden för att ta del av eventuella insikter blev för höga. 

Molén fortsätter berätta:
”Med vår unika teknik kan vi numera erbjuda så mycket mer än bara besöksräkning. Och ser vi isolerat till bara besöksräkningen, så är vår lösning både mer kostnadseffektiv och träffsäker. Många av våra nuvarande kunderhar valt oss därför att de är missnöjda med sina tidigare lösningar just på grund av träffsäkerheten. Så den lösning vi erbjuder är såväl skalbar, som enkel att använda, tillgänglig, billig, pålitlig och träffsäker. Detta gör att den lätt får fäste hos retailers”

Hur fungerar er lösning rent tekniskt om man ska berätta det gör gemeneman som inte förstår teknologiska termer?
– Vi använder oss av en egenutvecklad och patenterad anonymiseringsmetod, som kopplas upp på befintliga övervakningskameror på distans vilka sedan samlar in anonyma data. Dessa data kan kunderna sedan löpande följa och analysera en retail analytics plattform. Med vår unika anonymiseringsmetod är det omöjligt att identifiera en enskild individ och metoden är granskad och godkänd av IMY. Besökarna kan med andra ord känna sig helt trygga.

Hur skiljer sig er lösning från andra besöksräknare på marknaden?
– Eftersom vi fick möjligheten att starta från ett vitt papper. så har vi också utvecklat tekniken specifikt för retailmarknaden. Därigenom skiljer vi oss en del från andra lösningar.

Victor Molén berättar mer om skillnaderna:
”Vi är en helt cloud-baserad lösning, vilket innebär att vi på 30 minuter kan koppla upp en butik remote. Du behöver ingen extern hårdvara i butiken.

Vi jobbar med befintliga infrastrukturer och övervakningskameror, så det behövs ingen extra installation eller inköp. Vi är med hjälp av vår teknik mer träffsäker och tekniken är därigenom mer pålitlig.  Indivd kan erbjuda helt unika insikter, som ingen annan kan skapa.

Lösningen är till skillnad från konkurrenternas även GDPR-säkrad. Vi var faktiskt precis med i ett benchmark som ännu inte är publikt, där vi kom ut som den mest träffsäkra och pålitliga aktören för att räkna antal besök”

Ni hävdar att er lösning är mycket mer kostnadseffektiv än andra besöksräknare. Kan du förklara hur ni uppnår detta och vilka fördelar det har för era kunder?
– Med alla dessa tidigare nämnda fördelar kan retailers spara extremt mycket pengar på att använda oss, detta oavsett vad du ska mäta. Alla vi jobbar med idag har minskat sina kostnader med upp till 95% jämfört med deras tidigare lösningar. 

Ni är det enda företaget som är GDPR-godkänt för besöksräknare. Kan du förklara vad detta innebär och varför det är viktigt?
– Ända sedan starten har vi velat skapa en privacy-vänlig teknik och vi var tidiga med att säkerställa att vi också kunde bygga en sådan lösning. Det är viktigt för att besökarna ska känna sig trygga, men också givetvis för att våra retail-kunder ska kunna jobba lagligt och etiskt hållbart. Många kanske bar ser utmaningar med GDPR, medan vi anser att det är en mycket viktig lagstiftning för att vi ska kunna bibehålla ett fritt och demokatiskt samhälle.

Hur har Indivd utvecklats sedan starten, och vilka framtidsplaner har ni för företaget?
– Vi har haft långa processer med IMY, patent och utveckling av tekniken. Vi lanserade en färdig version av plattformen så sent som i januari. Vi har valt att redan från början vara oerhört noggranna i vårt utvecklingsarbete när det gäller säkerhet, processer, GDPR, infrastruktur och målsättningen att kunna skapa kostnadseffektiva lösningar som skapar långsiktiga värden för våra kunder. När vi genomförde vårt första test för några år sedan kostade det 150 gånger mer att driva lösningen, vilket inte var hållbart. Men vi har haft tiden med oss, då den tekniska utvecklingen, de tekniska kostnaderna och vår teknik hela tiden utvecklats och blivit bättre. Det har resulterat i att vi idag kan erbjuda en extremt konkurrenskraftig lösning, som jag inte tror någon kan mäta sig med vare sig tekniskt eller kostnadsmässigt.

Ni erbjuder också realtidsmätning och prognoser. Kan du förklara hur det fungerar och vilken typ av insikter era kunder kan få genom dessa funktioner?
– Ja, det här är superintressant. Eftersom vi jobbar i realtid med all data så kan du enkelt koppla upp den mot externa system. Du kan till exempel utifrån datan jobba med digitala skärmar med vissa budskap i butiken. Du kan ha högre beläggning av personal på ytor som är mer besökta under vissa tider eller så kan du per automatik tillkalla kassapersonal om kön blir för lång.

Ni har en visuell redigerare som hjälper kunderna att förstå avdelningar och kategorier på ett sätt som är jämförbart med e-handel. Kan du förklara hur det fungerar och vilken typ av fördelar det ger till kunderna?
– Du tar ett snapshot av butiken, som du sedankan dela in i olika zoner, kategorier eller avdelningar. En zon blir som en egen analysdel, likt en landningssida på webben. Du kan här om du vill förändra delar som inte fungerar eller behålla och kopiera delar som fungerar bra.

Hur kan era lösningar bidra till att förbättra affärsverksamheten för era kunder, och kan du ge exempel på hur ni har hjälpt företag tidigare?
– Det är på samma sätt som jag nämnt tidigare. Du kan börja jobba mycket mer likt e-handeln, det vill säga mer datadrivet. Du kan till exempel se hur ett kundvarv ser ut och optimera det eller se över dwell time i vissa zoner för att få högre konvertering.Dukan se vilka zoner som fungerar bäst och hur olika koncept påverkar varandra. Du kan också exempelvis se hur olika målgrupper beter sig under olika tider eller hur en SoMe-kampanj påverkat butiken. Allt dettaska i sin tur såklart leda till en bättre kundupplevelse och i slutändan till en ökad konvertering.

Vilka utmaningar har ni stött på under er resa och hur har ni hanterat dem?
– Att bygga en helt ny teknik är självklart en utmaning i sig och speciellt då det mycket har handlat om GDPR-frågor. Som alla entreprenörer säger så är startup-resan en berg-. och dalbana och vägen är aldrig rak och saker och ting tar och måste ibland få tatid. Men redan från starten så har vi tagit in extremt kompetent personal och samarbetspartners, vilket har varit en nyckel för vår framgång. Det har gällt allt från vem du anställer, samarbetar med till vem som investerar och är din mentor. Jag är nästan säker på att vi inte hade kommit så här långt om vi inte från början varit så erfarna och så selektiva när det gäller att få tillgång till hög kompetens.

Till sist, vilken råd skulle du ge till entreprenörer som vill starta sin egen tech-startup?
– Starta inte. Haha! Nej, men det är väl just det att omge sig med bra människor. Det är ett generellt råd till alla, som jag skulle vilja påstå är helt avgörande framför allt för lite mer komplexa startup-företag. Med rätt kompetens blir det möjligt att springa rätt och snabbare, lösa problem snabbare. Du går inte på lika många minor, attraherar kapital enklare och allt blir roligare. Så se till att skaffa bra mentorer runt omkring dig.