Idag, tisdagen den 25 oktober 2022, ställer Indiska Magasinet AB in sina betalningar och styrelsen har beslutat att ansöka om konkurs vid Stockholms tingsrätt. Indiska har haft betalningssvårigheter till följd av skulder som byggdes upp under den utdragna coronapandemin. Indiskas kärnaffär har utvecklats starkt under 2022 med en mycket väl fungerande verksamhet rustad för framtiden. Skatteverket motsätter sig en företagsrekonstruktion och tvingar därmed bolaget i konkurs.

Sedan Karin Lindahl tog över ägandet av bolaget 2017 har omfattande förändringar av verksamheten genomförts. Butiksnätverket har halverats och anpassats till drygt 40 butiker i Sverige och Finland, och e-handelns omsättning har trefaldigats. Trots att Omikron-pandemin drabbade försäljningen under januari och februari i år, har butiksförsäljningen under året ökat med 20% och e-handeln visar fortsatt stark tillväxt på 40%. Bruttomarginalen har stadigt ökat, de operativa kostnaderna är på låga nivåer och förlusterna minskar.

Under Covid-pandemin halverades Indiskas butiksförsäljning. Bolaget har sedan sommaren 2021 amorterat på de skulder som byggdes upp under pandemin, med bland annat mycket stora kapitaltillskott från Karin Lindahl. Indiska ledningsgrupp har under de senaste månaderna arbetat intensivt för att få till finansiering och stärka Bolagets ekonomiska förutsättningar.

”Indiskas ambition har alltid varit att fortsätta stärka bolagets finansiellt för att betala för de skulder som har uppkommit under Covid-pandemin, vilket vi också har gjort historiskt. Tyvärr har det makroekonomiska klimatet just nu gjort det extremt svårt att få fram en lösning för finansiering”, säger Karin Lindahl VD för och ägare av Indiska.

När detta drog ut på tiden och försvårades av negativa skriverier i media styrdes arbetet över till att försöka få till stånd en företagsrekonstruktion för att finna en konstruktiv väg framåt. Ett mycket omfattande arbete har lagts på att utarbeta en rekonstruktionsplan och finansiering finns på plats för att kunna genomföra en sådan. Skatteverket som är den enskilt största oprioriterade fordringsägaren har dock motsatt sig en rekonstruktion, vilket tvingar Indiska att ansöka om konkurs.

“En rekonstruktion var inget jag såg framför mig för bara några veckor sedan, men på alla sätt hade det varit en bättre lösning för både bolaget, leverantörer och det allmänna än en konkurs. Nu hade vi alla förutsättningar på plats för att genomföra detta, men tyvärr motsätter sig Skatteverket en rekonstruktion”, säger Karin Lindahl, Vd och ägare av Indiska Magasinet AB.

”Det är med stor frustation jag idag har tvingats lämna in en konkursansökan. Jag har de senaste fem åren gett Indiska all min vakna tid och alla finansiella resurser jag har. Jag har haft förmånen att leda världens bästa team som vid sidan om mig också har gett allt. Alla nyckeltal går i rätt riktning, vi har 1,2 miljoner fantastiskt lojala kunder och visar trots hot om lågkonjunktur fina tillväxttal månad efter månad. Det är historiska skulder drivna av pandemin som har orsakat problemen, inte verksamheten i sig”, avslutar Karin Lindahl.