fbpx
-4.5 C
Stockholm
lördag, november 27, 2021
Hem Nyheter Increasor lanserar ett tidsbesparande och innovativt teckningssystem

Increasor lanserar ett tidsbesparande och innovativt teckningssystem

Efter ett år av skarp produktutveckling, presenterar Increasor skapandet av ett nytt teckningssystem. Syftet bakom systemet är att erbjuda en resurs och tidsbesparande plattform för en enklare hantering av kapitalanskaffningar. Redan i Januari kommer en betatestning bli aktuell.

Lucy Dahlgren, VD och medgrundare av THiS Less-is-more Group AB (publ) (“THiS Group”) som tidigare har grundat Bayn (nuvarande Humble Group AB) – har stor erfarenhet av att expandera internationellt och inom kapitalanskaffning. Lucy Dahlgren tog initiativet att testa plattformen för THiS Groups vägnar under deras pågående teckningsperiod.
Resultatet blev ytterst positivt.
“Under mitt entreprenörskap inom sockerreducering & hälsa har jag ansvarat för många kapitalanskaffningar. Det blev en självklarhet för mig att testa en sådan pass välarbetad plattform som Increasia. Ett teckningssystem som erbjuder svar till de teoretiska frågorna man besitter, växer inte på träd och i Increasors fall har man överträffat sig själva. Kapitalanskaffningar är ett ord jag kopplar ihop med, långa arbetsdagar och mycket manuellt arbete. Jag blev överraskad hur pass bra systemet fungerade och ännu gladare har min familj blivit när jag hunnit hem i tid till middagarna under vår pågående teckningsperiod.” ,berättar Lucy Dahlgren, VD och medgrundare av THiS Group.

I systemet finns det tillgång till att generera köpnotor, hantera aktieägare, föra kommunikation internt och externt samt noggrant följa marknadsföringen. Potentialen att se vilka kampanjer som får bäst Return of Investment öppnar upp ett tillvägagångssätt att hantera media smartare.

Systemet som kontinuerligt utvecklats under en längre period har bevisats fungera. När Increasor under 2020 arbetade med sin teckningsperiod hade bolaget målsättning att hantera den egna kapitalanskaffning med 400 investerare på 3 dagar. Det tog 8 timmar, tack vare plattformen.

Andreas Trouin, VD för Increasor har varit drivande att utveckla teckningssystemet, Increasia.
“Vi insåg tidigt att processen var otroligt manuell och tidskrävande. Ofantliga summor spenderas på marknadsföring varje gång ett bolag tar in kapital. Där andra saknade tillgång att fastställa vilka kampanjer som generade bäst resultat, kunde vi se allt i systemet, samtidigt som vi gjorde tre andra saker i Increasia. Vi vet att utan fakta, hur en intressent kan hitta till teckningssidan, blir det svårt att förstå vilken kampanj som fungerar. Tack vare vår plattform fick vi bättre konvertering, en högre förståelse för processen och närmare kontakt med investeraren. Som drivande faktor bakom projektet, vågar jag påstå att det är tack vare plattformen som Increasor idag har 1200 aktieägare. Ingen annan ville anta utmaningen, därav bestämde vi oss för att göra det själva.” ,säger Andreas Trouin, VD Increasor Tech Invest AB (publ).

Increasor går live med sin betatestning av det nya systemet den 3:e Januari 2022. Ett få utvalda emissionsinstitut har fått möjligheten att delta, bland annat Eminova Fondkommission AB, som ställer sig positiva till testandet av det nya systemet.

PRESSMEDDELANDE

- Advertisment -