fbpx
-6.5 C
Stockholm
lördag, november 27, 2021
Hem Finans Börsen Increasor förstärker styrelsen inför börsnotering

Increasor förstärker styrelsen inför börsnotering

Increasor Tech Invest (publ) som planerar en marknadsnotering under våren 2021 har på extra bolagsstämma den 5 januari beslutat om nyval av fyra ordinarie styrelseledamöter. Processen med rekrytering av en utvidgad styrelse har pågått sedan september 2020. Det framgår av ett pressmeddelande som kan läsas i sin helhet här.

De fyra som valdes in till bolagets styrelse är Helena Hallgarn, Magnus Forsbrand, Eleonor Åslund och Magnus Wingqvist. Andreas Trouin och Angelica Jansson utträder samtidigt och Mattias Ahlberg kvarstår som ordinarie ledamot och Styrelseordförande.

Mattias Ahlberg, styrelseordförande och ansvarig för rekryteringsprocessen kommenterar; -”Det är otroligt skönt att äntligen ha fått den nya styrelsen på plats, det har varit en omfattande process som varit både superintressant och utmanande minst sagt. Sedan vi gick ut med en annons i september har drygt 100 personer, nästan uteslutande fullt kvalificerade, anmält sitt intresse att vara med på vår resa. Det är självklart smickrande att vi väcker ett så stort intresse men också en stor utmaning i form av gallringsprocess. Av dessa har bolaget haft ett initialt samtal och intervju med ungefär en fjärdedel och det har slutligen kokat ner till fyra personer. Kompetens och erfarenhet har varit viktiga egenskaper såklart, men även att sätta ihop en mix med olika förmågor har legat högt på agendan. Efter dagens konstituerande styrelsemöte är jag helt förvissad om att vi har satt ihop ett team som kan bygga en vinnande strategi och är mycket väl rustat för en riktigt bra börsresa. Andreas blir extern VD och kan fokusera fullt på sin exekutiva roll medan vi på styrelsenivå sätter strategierna, precis som vi alltid velat ha det. Jag vill samtidigt passa på att tacka även alla de som visat intresse för vår rekrytering för många utvecklande samtal, ingen nämnd och ingen glömd.” avslutar Ahlberg.

En kort beskrivning av de tillträdande ledamöterna följer:

Helena Hallgarn, f.1967, Strängnäs. Helena har en Jur. kand. samt civilekonomexamen från Uppsala Universitet, utöver det så har hon 20 högskolepoäng i IT-management från Stockholms Universitet. Helena har ett flertal förtroendeuppdrag som är närliggande den verksamhet som Increasor bedriver, bland annat som ordförande i Svenska Föreningen för IT och Juridik och som Vice President i ELTA, European Legal Tech Association. Inom ramen för sin egen rörelse VQ AB har Helena utvecklat ett LegalTech-system, VQ Legal. Med sin juridiska bakgrund och sitt affärsmässiga mindset kommer Helena att vara en värdefull tillgång.

Magnus Wingqvist, f.1980, Uddevalla. Magnus är en IT-tekniker ut i fingerspetsarna som på senare år skaffat sig högskolekompetens vid Handelshögskolan i Göteborg, bland annat affärsplanering för tillväxtföretag. Utöver det läser han kurser inom styrelsearbete hos Styrelseakademien. Magnus är grundare till IT-konsultföretaget Peoplez of Sweden AB som haft en god tillväxt. Magnus är en nyfiken och pragmatisk tekniker som kommer att vara en stor tillgång i styrelsen, inte minst som bollplank för bolagets utvecklingsenheter.

Eleonor Åslund, f.1961, Åkersberga. Eleonor har en examen från Stockholms Universitet inom personal och organisation. Efter att ha arbetat med uppbyggnaden av ett multinationellt företags etablering i Sverige i olika roller, rekryterades Eleonor av Marginalen Bank. Det var precis när Marginalen Bank bildades så Eleonor har varit med i hela uppbyggnaden av banken och sett alla delar av bankrörelsen i sin roll som HR-specialist. Efter 13 år på banken startar Eleonor sin egen rörelse och arbetar med utvalda styrelseuppdrag. Kombinationen av att ha varit med från start i uppbyggnaden av en finansiell verksamhet och en HR-specialist gör Eleonor till en värdefull resurs för Increasor som själva är i en uppbyggnadsfas både verksamhetsmässigt och organisatoriskt.

Magnus Forsbrand, f.1966, Karlskrona. Magnus är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och en flerårig utbildning inom globalt ledarskap från IMD Business School i Schweiz. Utöver det är Magnus certifierad för styrelsearbete från Styrelseakademien. Magnus har stor erfarenhet av ledarskap i noterade miljöer, senast som VD för Nasdaqnoterade MultiQ International och innan det VD för Ledstiernans största dotterbolag och även som vice VD i Europolitan Vodafone som då var ett av Sveriges 10 största noterade bolag. Idag är Magnus verksam med utvalda styrelseuppdrag, just nu bland annat som styrelseordförande vid ALMI Företagspartner Blekinge AB. Magnus är börserfarenhet personifierad och har en teknisk bakgrund som bolaget värdesätter högt.

En djupare presentation av styrelsens ledamöter kommer att återfinnas i investeringsmemorandum inför Increasors IPO.

PRESSMEDDELANDE

- Advertisment -