I dag fattade ledningen för IF Metall beslutet att öka ersättningen för de som är involverade i strejken från tidigare 100 till 130 procent av lönen.

Den höjda ersättningen syftar till att kompensera de strejkande medlemmarna för förlorade förmåner, såsom pensionssparande och ersättning för utebliven semester.

– Det ser ut som om konflikten kan bli långvarig och då får det konsekvenser för semestrar och pensioner. Därför kompenserar vi för det, säger Ulf Andersson, ekonomichef på IF Metall, till DN.

Enligt förbundets stadgar ska konfliktersättningen i normalt fall vara 80 procent av lönen men stadgarna ger också förbundsstyrelsen rätt att fatta beslut om att höja ersättningen ytterligare.