Klockan 16.00 släpps Michiganindex, en viktig indikation på hur det ser ut ekonomiskt bland hushållen. Föregående värde var 63,5 och förhandstipsen pekar på 63,0 i denna mätning. Men vad är Michiganindex? Finanstid förklarar.
Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) är en ekonomisk indikator som används för att mäta konsumenternas förväntningar och syn på den ekonomiska situationen i USA, särskilt i delstaten Michigan. Indexet skapas och publiceras av University of Michigan’s Survey Research Center.

MCSI samlar in data genom enkäter som skickas till en slumpmässigt utvald grupp hushåll i Michigan. Dessa enkäter innehåller frågor om konsumenternas nuvarande ekonomiska situation och deras förväntningar inför framtiden. Frågorna kan omfatta ämnen som hushållsinkomst, arbetsmarknadsförhållanden, inflation, räntor och allmänna ekonomiska trender.

Genom att analysera svaren kan MCSI beräkna ett indexvärde som representerar konsumenternas samlade sentiment, Michiganindex. Indexet kan variera mellan olika värden, till exempel mellan 0 och 100, där högre värden indikerar en positivare syn på den ekonomiska situationen och vice versa.

Michiganindex fungerar som en indikator på konsumenternas förväntningar och kan användas för att bedöma deras beredskap att spendera och investera i framtiden. Ett högt indexvärde kan tyda på att konsumenterna är optimistiska och mer benägna att göra stora inköp, medan ett lågt indexvärde kan indikera att konsumenterna är pessimistiska och försiktiga med sina pengar.

Indexet används av ekonomer, analytiker och beslutsfattare för att få insikt i konsumenternas beteende och förutsäga trender i den ekonomiska aktiviteten. Det kan vara en användbar vägledning för att bedöma den allmänna hälsan i ekonomin och fatta beslut om ekonomisk politik och affärsstrategier.

Här finns en beskrivning på engelska hos Investopedia.