Iconovo utvecklar kompletta inhalationsläkemedel för en global läkemedelsmarknad. Bolaget är ett företag vars verksamhet är grundad kring utveckling av generiska ersättningsprodukter till storsäljande inhalationsprodukter såsom Symbicort® Turbuhaler® från AstraZeneca. Bolaget har nu utvidgat sin affär och lagt till två nya verksamhetsområden och har därmed tre strategiska områden. Utvidgningen av strategin förväntas leda till att Iconovo har 200 miljoner kronor i intäkter och 50 % rörelsemarginal år 2026. 

Iconovos tre strategiska områden är: 

  • Utveckling av generiska inhalationsprodukter
  • Egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden
  • Utveckling av innovativa inhalationsprodukter

Utveckling av generiska inhalationsprodukter 

Iconovo utvecklar i dag fyra generiska inhalationsprodukter under licensavtal med målet att ersätta originalprodukterna Symbicort®, Ultibro®, Seebri®, samt en icke namngiven produkt. Dessutom kommer i stor utsträckning ICOcap, där Iconovo har ett globalt licensavtal med Stevanato, att användas för utveckling av olika generikaprodukter av deras kunder.

Iconovo genomför dessutom för närvarande sin enskilt största investering i ICOpre vilket är Iconovos utveckling av en generisk produkt till GSKs Ellipta® portfölj. Detta är framtidens största generiska möjlighet inom inhalationsområdet där produkterna hade en kombinerad försäljning på USD 3,5 miljarder 2020 vilken förväntas öka till USD 4,9 miljarder 2025.  

Utveckling av generiska produkter har fördelen att chansen att lyckas är högre än för nya läkemedel, samt att utvecklingstiden är mycket kortare. Det innebär att Iconovo snabbare och med mindre risk kan börja generera försäljning från royalties. Första generiska produkten förväntas bli ICOres Symbicort med lansering i Europa och Norden 2023.  

Egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden

Iconovo har beslutat att sälja sina egna generiska inhalationsprodukter i Norden i en nystartad läkemedelsdivision. Vid utveckling av generiska inhalationsprodukter med en utvecklingspartner som utför tillverkning, läkemedelsprövningar, godkännande och försäljning får Iconovo typiskt 5 – 10% av försäljningen som en royaltybetalning. Genom att sälja produkterna i egen organisation på hemmamarknaden i Norden kan Iconovo behålla en större andel av värdet från sina egenutvecklade produkter. Den första produkten att säljas förväntas vara generisk Symbicort i ICOres vilken Iconovo har licensierat försäljningsrättigheten i Norden från partnern Amneal. 

Den totala försäljningen av inhalationsläkemedel i Norden omsatte 2020 cirka 4,3 miljarder kronor. När inhalationsläkemedel förlorar sina patent går priserna normalt inte ned lika mycket som för exempelvis tablettbehandling. Symbicort och dess generika omsatte förra året 800 MSEK i Norden.

Innovativa inhalationsprodukter

Iconovo har senaste året kommunicerat tre nya avtal inom det nya strategiska området innovativa inhalationsprodukter varav två avtal är licensavtal. Iconovo har tecknat licensavtal med Monash University för inhalerat Oxytocin för prevention av blödning efter födsel samt med ISR för ett inhalerat covid-19 vaccin. Dessutom har Iconovo tecknat ett utvecklingsavtal med Respiratorius att ta fram en inhalationsprodukt för deras läkemedel med ny verkningsmekanism för KOL och svår astma som i framtiden kan leda till ett licensavtal.

Ett spännande innovativt inhalationsprojekt som kan komma att nå lansering inom de närmsta åren är utvecklingen av inhalerat covid-19 vaccin i ICOone tillsammans med ISR. En fas I studie planeras att inledas redan under andra halvan av 2021. Om projektet är framgångsrikt och håller en accelererad tidslinje kan detta ge Iconovo intäkter inom några år. Uppsidan vid ett lyckat projekt med ISR bedöms kunna ha en potential att öka omsättningen med upp till 100 MSEK år 2026. 

Ett inhalerbart pulver i ICOone ger viktiga fördelar som till exempel lättare användning, billigare transporter, lagring utan krav på kylskåpstemperatur och ingen hantering av nålar och sprutor. Att avlägsna behovet av kylskåpstemperatur och hantering av smittosamt avfall ger en stor kostnadsbesparing och kan potentiellt eliminera risken för sjukdomsspridning genom infekterade nålar. Produkten kommer till allra största nytta vid användning i utvecklingsländer med sämre tillgång till kylförvaring, brist på vårdpersonal och som inte har kommit lika långt i sina vaccinationsprogram. 

Iconovo ser området för innovativa inhalationsprodukter som det område med högst framtida tillväxtpotential. Det finns massor av innovativa tillämpningar som kan dra nytta av de fördelar som inhalation ger med lokalt högre effekt i lunga, snabb effekt och möjlighet att ersätta injektioner. Marknadspotentialen för sjukdomar där dessa fördelar kan vara betydande beräknas till nästan USD 100 miljarder, vilka inkluderar sjukdomar som astma, KOL, migrän, överkänslighetsreaktioner, epilepsi och vacciner. Iconovo har som strategi att bygga en stark och väl diversifierad portfölj av projekt inom området innovativa inhalationsprodukter.

Till Iconovos hemsida!