Enligt ICA Bankens senaste rapport Pengakollen lider över 33% av svenskarna av dåligt mående på grund av sin ekonomi det senaste året. De som drabbats hårdast är unga kvinnor. Trots detta uppgav hälften av svenskarna att de inte har minskat sin levnadsstandard påtagligt på grund av det rådande ekonomiska läget. Pengakollen fokuserar på svenskarnas ekonomiska kunskaper, beteenden och framtidsutsikter.

Enligt rapporten Pengakollen från ICA Banken har över 35 procent av svenskarna upplevt en negativ påverkan på sin ekonomi under det senaste året. Ungefär hälften av personerna mellan 18-29 år, med särskild tyngdpunkt på unga kvinnor, har känt av detta. Bland unga kvinnor mellan 18-29 år uppgav 60 procent att de har lidit av dålig ekonomi det senaste året enligt rapporten. Resultatet visar att social press är en av orsakerna bland de yngre, då var femte person uppger att press från omgivningen fått dem att må dåligt över sin ekonomi.

– Vi har nu levt i en orolig ekonomi ett tag och det är inte konstigt att det påverkar vårt mående. Men självklart är det oroväckande att så många unga mått dåligt över sin ekonomiska situation. Resultatet visar att det framförallt hänger ihop med saldot på kontot, men också med den sociala pressen som gör att man ibland spenderar trots att man egentligen inte har råd. Nu är det därför extra viktigt att våga vara öppen med sina ekonomiska förutsättningar, även om det kan kännas läskigt att blotta sig, säger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken.

Trots att många svenskar har drabbats av ekonomiska bekymmer under det senaste året, hävdar hälften av befolkningen (50 procent) att de har minskat sin levnadsstandard väldigt lite eller inte alls på grund av den rådande ekonomiska situationen. Endast en mindre andel på 14 procent av de tillfrågade menar att de har drastiskt minskat sin levnadsstandard.

– Det kan vara utmanande att behöva sänka sin levnadsstandard, men för att kunna hantera situationen kommer många svenskar behöva förändra sitt beteende och sin livsstil. Vi ska nog inte se det nuvarande läget som en tillfällig dipp utan en ny verklighet som kräver ett mer medvetet ekonomiskt beteende, säger Magnus Hjelmér.

Fler undersökningsresultat:

  • Av de som uppger att de mått dåligt över sin privatekonomi anger två av fem (41 %) att det är det nuvarande saldot på kontot som fått dem att må dåligt. Var tredje person (36 %) uppger att mediebevakningen är orsaken. 34 procent säger att de mått dåligt över att de inte sparar alls/sparar för lite, eller att de spenderat mer än de tänkt (33 %).
  • Bland de unga uppger nästan varannan (49 %) att de har mått dåligt över sin ekonomi. De är den åldersgrupp som mått dåligt i störst utsträckning. Bland de äldre (65–79 år) är motsvarande siffra endast 15 procent.
  • En av fem (21 %) av de unga upplever att de inte har tillräckligt med kunskap för att ta kloka ekonomiska beslut.
  • Av de som är gifta eller i en relation så svarar 42 procent att de har mer kunskap inom ekonomiska frågor än sin partner. Män anser detta i högre utsträckning än kvinnor (62 % jämfört med 22 %).
  • Knappt var femte (18 %) uppger att de följer en månadsbudget. Två av tre (66 %) säger också att de regelbundet (minst en gång i månaden) spenderar pengar på oplanerade inköp.