Den 12 februari i år placerades Iapoteks aktie på Spotlights observationslista, eftersom Spotlight bedömde att bolaget och dess verksamhet genomgick en “väsentlig förändring”.

Det framgår av ett pressmeddelande. iApotek ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Den 16 februari beslutade Spotlight att Iapotek skulle genomgå en ny noteringsprövning, som villkor för bolagets fortsatta notering. Syftet med prövningen var att säkerställa att Iapotek uppfyllde samtliga noteringskrav.

Spotlight har därefter prövat huruvida Iapotek uppfyller Spotlights noteringskrav, och kommit fram till att bolaget inte uppfyller värdepappersmarknadens krav på sundhet. Fortsatt notering skulle enligt Spotlight riskera att skada förtroendet för värdepappersmarknaden och för Spotlight.

Det är därmed, enligt Spotlight, inte möjligt att låta Iapotek vara fortsatt noterat och bolagets aktie kommer därför att avnoteras.

Sista dag för handel i Iapoteks aktie kommer att bli den 26 maj 2021.