Pensionsmyndigheten har meddelat att de stämmer SEB på cirka 470 miljoner kronor. Detta framkommer från ett nyligen publicerat pressmeddelande.

“Vi har valt att stämma SEB eftersom vi anser att de inte har uppfyllt sina åtaganden som förvaringsinstitut för Allras fonder. Vårt beslut att gå vidare med detta syftar till att ge de pensionssparare och pensionärer som drabbats en kompensation för den skada de lidit”, förklarar Pensionsmyndighetens chefsjurist, Lena Aronsson.

År 2012 var SEB förvaringsinstitut för Allras fonder, då känt under namnet Svensk Fondservice. Pensionsmyndighetens krav är kopplat till det omtalade Allra-brottmålet och de transaktioner som genomfördes det året. Myndigheten är av den uppfattningen att SEB inte fullgjorde sin roll som förvaringsinstitut på ett adekvat sätt, vilket resulterade i förluster för pensionsspararna. Den summa som nu begärs inkluderar även beräknad ränta.

Stämningsansökan har inlämnats till Stockholms tingsrätt.