Intresset i att investera i kommersiella hyresfastigheter i Sverige, är nu lika stort eller kanske till och med större än att investera i fastigheter för bostadsrätter. Det visar en analys som Fastighetsvärlden publicerade nyligen.

Affär i juli 2019 värd 1,2 miljarder

I juli sålde JM tre hyresrättsfastigheter i Stockholmsområdet till Aberdeen Standard Investments. Totalt ingick 376 bostäder i affären, som uppgick till drygt 1 200 miljoner kronor. Newsec var rådgivare till säljaren.

Bostäderna är belägna i Täby, Lidingö och Sundbyberg, där de två förstnämnda projekten är färdigställda medan det tredje tillträds som en nyckelfärdig produkt. Trots stora snittlägenheter såldes fastigheterna för över 50 000 kronor per kvadratmeter, vilket är en rekordhög nivå för nyprodu­cerade hyresrätter i Sverige med så här pass stora ytor. Direktavkastningen låg på mellan 3,75 procent och 4 procent, vilket också det är rekordlågt.

Den svenska hyresmarknaden är attraktiv

Affären visar att det anses alltmer attraktivt att investera i bostadsfastigheter. När fastigheter i bra lägen ligger ute på marknaden så är det skyhögt intresse, även bland internationella investerare som ser den svenska hyresmarknaden som säker och attraktiv. Då nivåer på över 50 000 kronor per kvadratmeter nu uppnås så innebär det att hyresrättsprojekt är ungefär lika attraktiva som bostadsrättsprojekt för investerare i liknande lägen. Även om de sistnämnda förblir dyrare i innerstaden så börjar det utanför tullarna bli svårt att se större skillnader i prisnivån mellan projekt.

Stark efterfrågan driver på utvecklingen

Detta kan tillsammans med den starka efterfrågan på hyresrätter i storstadsregioner även leda till att hyresrätter blir ett mer attraktivt segment för byggherrar att satsa på i framtiden, samt att bostadsrättens dominans avtar något. Detta kan således också innebära en del ändringar i markanvisningsprocessen bland kommuner – där det i vissa lägen inte längre kommer att krävas markanvisning med specifik upp­låtelseform, utan där byggherrar kommer att få en större frihet att bestämma den själva.

Tydlig trend mot hyresfastigheter

De senaste åren har kommersiella bostadsinvesteringar blivit allt populärare. Andelen av den totala transaktionsvolymen som utgörs av transaktioner inom bostadssegmentet har ökat från 22 procent 2015 till 34 procent 2018. 2019 ser ut att också det bli ett starkt år för segmentet. Intresset för bostäder är brett då både svenska och utländska investerare gärna köper individuella projekt samt bostadsportföljer, både i Stockholm och över hela landet.