En rekryteringsprocess kan ta lång tid, och om den sköts felaktigt kan det bli dyrt för företaget. Allt fler företag väljer nu därför att hyra personal, för att få in rätt och nödvändig kompetens och samtidigt minimera riskerna för de stora konsekvenser som en felrekrytering kan innebära.

Höga elpriser, stigande räntor och inflation. Det är tuffa ekonomiska tider för både privatpersoner och företag. Många företag gör nu sitt allra yttersta för att minska sina kostnader, såväl fasta som rörliga.

Trots rådande ekonomiska läge är det fortsatt många branscher och företag som upplever högtryck i verksamheten och vittnar om stark köpkraft från kunderna. Behovet av att nyanställa och utöka arbetsstyrkan är därför inget som försvunnit i och med den senaste tidens ekonomiska osäkerhet.

Rekryteringsprocesserna kan dock behöva ske mer tids- och kostnadseffektivt. Detta är något ResultatAB.se, ett rekryterings- och bemanningsföretag inom ekonomi, noterat att många bolag efterfrågar. Resultat satsar därför stort på att erbjuda möjligheten att hyra personal.

Viktigt att rekrytera rätt

I tuffa tider är det vanligt att företag väljer att lägga alltmer tid på kärnverksamheten, det dagliga arbetet som direkt bidrar till resultatet. Andra uppgifter kan man behöva ”outsourca” för att skapa tid. Ett typiskt exempel här är just rekrytering av personal.

Att ta in ny personal är ofta en tidskrävande process. En annons ska skapas, ansökningar ska tas emot och granskas och intervjuer ska förberedas och genomföras, för att till slut kunna välja ut den kandidat med rätt kompetens och personlighet.

Man måste låta anställningsprocessen ta den tid som krävs – det är inte något man vill hasta igenom. Detta då det riskerar att bli mycket kostsamt för företaget om man i senare skede upptäcker att den nyanställde inte var rätt person för uppdraget trots allt.

Tids- och kostnadseffektivt att hyra in personal

Många företag har upptäckt fördelarna som finns i att hyra personal. En av de viktigare anledningarna är att processen tenderar att gå snabbare. Ofta har bemanningsföretaget ett brett nätverk av kandidater som är redo att kliva in i företaget snabbt.

Att hyra personal är därtill en mer flexibel lösning. Behovet av personal kan gå upp och ner i perioder, och genom att hyra in en konsult kan företaget kan helt enkelt anpassa arbetsstyrkan efter hur behovet ser ut för tillfället. Exempelvis kan man utöka arbetsstyrkan vid arbetstoppar, för ett särskilt projekt eller om någon av de anställda blir sjuk under en längre tid.

Detta resulterar i sin tur att företaget endast behöver betala för den tid som konsulten faktiskt arbetar. Något som, tillsammans med tid som sparas under rekryteringsprocessen, innebär en mer kostnadseffektiv lösning.

Brett urval av kompetens

Det finns en rad typer av bemanningsföretag, som passar olika bra för olika bolag och dess behov. Somliga erbjuder konsulter inom flertalet branscher, medan andra satsar på att erbjuda spetskompetens inom ett särskilt område.

I det fall bemanningsföretaget erbjuder personal att hyra inom ett specifikt område finns ofta ett brett urval av kompetens. Om man till exempel är på jakt efter ekonomipersonal kan man hitta kandidater för allt från enklare administrationsuppgifter till CFO-uppdrag. Därav kan man gynnas av att hyra in personal oavsett vad man är för typ av bolag och vilka behov man har.