Svenska hushållens ekonomiska beteende under andra kvartalet 2023 avspeglar en tid av osäkerhet och försiktighet, vilket resulterade i ovanligt hög andel likvida sparanden, en avmattning i nettoupplåning och förändrat beteende när det kommer till fondsparande. Det framgår av en rapport från SCB.

En osedvanlig höjning av likvida sparandet

Det ovanligt höga likvida sparandet på 126 miljarder kronor för andra kvartalet 2023 kan delvis förklaras av de traditionella skatteåterbäringarna och aktieutdelningarna. Men den dramatiska ökningen med 81 miljarder kronor jämfört med föregående år är en indikation på att hushållen har blivit försiktigare och väljer att sätta undan pengar.

Förändringar i bankinsättningar och upplåning

Med nettoinsättningar på bankkonton som uppgick till 49 miljarder kronor, var nivåerna de lägsta de senaste fem åren för samma kvartal. Samtidigt har hushållens nettoupplåning minskat markant, vilket indikerar att svenska hushåll inte lånar i samma utsträckning som tidigare.

En boom i fondsparandet

Aktiefonder och andra fonder har spelat en avgörande roll för det höga fondsparandet. Även räntefonder nettoköptes under kvartalet. Denna tillväxt i fondsparandet under första halvåret 2023 har i hög grad påverkat det likvida sparandet positivt.

Bolagsfinansiering via lån

Icke-finansiella bolag i Sverige verkar fortfarande vara beroende av traditionella finansieringskällor. Deras finansiering via lån från monetära finansinstitut var konstant med föregående kvartal. Däremot visar finansieringen genom räntebärande värdepapper en liten ökning, men fortfarande lägre än året innan.

Slutsats

Det som framträder är en bild av svenska hushåll som agerar försiktigt i osäkra tider. Den betydande ökningen av likvida sparanden och minskningen av upplåning är klara indikationer på detta. Samtidigt kan den positiva trenden i fondsparandet ses som ett tecken på att hushållen, trots sin försiktighet, fortfarande letar efter investeringsmöjligheter. Huruvida detta beteende kommer att fortsätta under resten av 2023 återstår att se. För nu är det tydligt att svenskarna väljer säkerhet och långsiktighet framför risk och kortsiktiga vinster.

Fullständig rapport, siffror och diagram hos SCB.