Att ingå ett äktenskap innebär flera juridiska förändringar. Men vad gäller om den ena maken har en skuld? Vad händer med era tillgångar och skulder om ni skiljer er? Och hur kan du se till att du får behålla golvuret du ärvt efter morfar?

Som gifta äger var och en i äktenskapet de egna tillgångarna, men vid en skilsmässa ska alla tillgångar räknas ihop och värdet av dem delas lika.

– Det här kan komma som en chock om skilsmässa blir aktuellt. Och att du köpte bilen eller startade ditt företag innan du gifte dig hjälper inte: ditt ex har rätt till hälften, förklara Helena Koos, senior jurist på Lexly.

Vad gäller i en skuldsituation?
En make eller maka kan aldrig bli skyldig att betala för ett lån som partnern är ansvarig för bara för att man är gifta. Men det finns flera fallgropar att som gift vara uppmärksamma på menar Helena.

– Hamnar man i en situation där en utmätning sker är utgångspunkten att det endast får ske i den egendom som tillhör den som är skuldsatt. För gifta par kan det dock se annorlunda ut. Där förutsätter exempelvis Kronofogden att den lösa egendom som finns i det gemensamma hemmet tillhör den skuldsatte, om man inte kan bevisa att det samägs med, eller ägs enskilt av, den andre maken. Se därför till att spara kvitton och annan dokumentation över vem som äger vad.

Den som tagit ett eget lån är alltid personligt ansvarig för det och för att det ska betalas av enligt de villkor som gäller. Men tecknas ett gemensamt lån gäller det att se upp.

– Har man tecknat ett gemensamt lån är det bådas ansvar att lånet betalas. Kan den ena maken inte betala för sin del är det den andra maken som får ta hela ansvaret, förklarar Helena.

Skulder vid en skilsmässa
Att vara gifta där en har en skuld är en sak men ännu större konsekvenser kan det få i en skilsmässa. Där kan det leda till att fördelningen av tillgångar blir orättvis för den som levt ihop med en skuldsatt person. Helena Koos:

– Vid en bodelning räknas era respektive skulder och tillgångar ihop. Värdet av det som blir kvar delas på hälften. Har din äkta hälft skulder som är högre än hens tillgångarna, bidrar hen med 0 kronor av totala värdet. Det betyder att du får ut mindre av tillgångarna vid bodelningen.

Så här skyddar du dig och dina tillgångar
För att skydda var och en i äktenskapet kan det finnas skäl att skriva ett äktenskapsförord och däri ange att alla, eller delar av, era respektive tillgångar ska vara enskild egendom.

– Enskild egendom räknas inte med i era tillgångar vid bodelning. Har du skrivit i ert äktenskapsförord att morfars golvur är din enskilda egendom, behöver du inte vara orolig för att det ska försvinna ur din ägo, förklarar Helena Koos.

Flera sätt att skydda egendom
Även om det inte finns ett äktenskapsförord på plats finns det ytterligare möjligheter att skydda egendomar. I ett testamente kan den som skriver testamentet ange tillgångar som enskild egendom.

– Det kan till exempel vara en förälder som i testamentet anger att det som barnen ärver ska vara enskild egendom, något som skyddar arvet om barnen i framtiden går igenom en skilsmässa. En annan möjlighet är gåvobrev där det också går att ange att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Det går alltså att skydda sina nära från att hamna i en tråkig situation redan vid gåvotillfället eller arvskiftet, förklarar Helena.

FAKTA – Vad är enskild egendom?
Enskild egendom är egendom som man bestämt inte ska delas genom villkor i äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller försäkring, om makarna skiljer sig. Ingenting kan automatiskt vara enskild egendom, utan detta måste bestämmas av antingen makarna själva eller av den som har gett eller testamenterat något till någon av makarna.