Special Purpose Acquisition Company, eller SPAC, har på senare år blivit allt mer populärt inom finansvärlden. SPAC är en typ av blankocheckbolag som har blivit ett allt vanligare sätt för företag att notera sig på börsen idag. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad SPAC är, hur de fungerar och varför de har blivit så populära.

Vad är en SPAC?

En SPAC är ett bolag som bildas med syfte att resa kapital från investerare genom en IPO (Initial Public Offering), eller direktnotering på en börs, och sedan använda dessa pengar för att förvärva eller fusionera med ett privat företag. SPAC är alltså ett slags tomma företagsskal som existerar enbart för att förvärva ett annat företag. När SPAC bildas, skapas ett konto där kapital från investerare kan samlas in. Dettaa insamlade kapital används sedan för att förvärva ett annat företag.

När kapitalet har samlats in har SPAC vanligtvis två år på sig att förvärva ett företag. Om SPAC inte lyckas att förvärva ett företag inom den tidsramen, måste alla pengar som samlats in betalas tillbaka till investerarna.

Hur fungerar en SPAC?

SPAC bildas vanligtvis av en investerargrupp eller en känd person inom affärsvärlden, kallas även SPAC-sponsor. SPAC-sponsorn är ansvarig för att samla in kapital från investerare och sedan hitta ett företag att förvärva.

SPAC-sponsorn har vanligtvis en specifik bransch eller sektor som de är intresserade av att investera i. När SPAC har bildats och kapital har samlats in, letar SPAC-sponsorn efter ett företag som passar in i den sektorn. När ett företag har hittats genomförs en due diligence-process, där SPAC-sponsorn och dess rådgivare utvärderar det målbolagets ekonomi och värdering.

Om due diligence-processen är positiv och förvärvet går igenom, går det privata företaget in i SPAC genom att SPAC köper upp företaget. SPAC byter sedan namn till det förvärvade företagets namn och aktierna noteras på en börs. De tidigare investerarna i SPAC får då aktier i det förvärvade företaget.

De mest kända svenska SPAC:arna är ACQ Bure SPAC, APAC SPAC och Creaspac. Alla tre noterades på börsen under våren 2021.

Varför har SPAC blivit så populärt?

SPAC har blivit allt mer populärt inom finansvärlden på grund av flera faktorer. En av de främsta fördelarna med SPAC är att det ger privata företag möjlighet att snabbt och enkelt bli noterade på en börs utan att behöva genomgå en traditionell IPO-process.

Traditionellt sett kan en börsnotering ta månader eller till och med år att genomföra. SPAC-processen är vanligtvis mycket snabbare, vilket gör det till en fördel för företag som vill få tillgång till kapital snabbt. Detta gör att företag kan undvika många av de komplexa processerna som följer med en IPO, såsom utdragning av finansiella uppgifter, förberedelser för vägledning för investerare och marknadsföring.

En annan fördel med SPAC är att det ger investerare möjlighet att investera i ett privat företag innan det noteras på börsen. Detta kan innebära att investerare har en större möjlighet att göra stora vinster om företaget utvecklas bra på börsen. SPAC ger också investerare en viss grad av flexibilitet, eftersom de kan välja att investera i SPAC i det tidiga stadiet, när risken är högre, eller vänta tills ett företag har identifierats för förvärv.

En annan fördel med SPAC är att det ger företaget en möjlighet att skaffa kapital utan att behöva gå igenom den traditionella processen med att utge obligationer eller lån. Detta innebär att företaget inte behöver ge upp någon av sin befintliga ägarandel, vilket är en fördel för både företag och dess befintliga ägare.

Sammanfattningsvis har SPAC blivit allt mer populärt inom finansvärlden på grund av dess snabbhet, flexibilitet och potential för höga avkastningar för investerare. Det ger också privat företag möjlighet att anskaffa kapital utan att ge upp befintliga ägarandelar.

Risker med SPAC?

Precis som med alla investeringsformer finns det också risker med SPAC. En av de största riskerna med SPAC är att investerarna investerar i ett bolag utan att veta vilket företag som kommer att förvärvas. Detta innebär att investerarna kan förlora pengar om SPAC inte kan hitta ett lämpligt företag att förvärva inom två år. Dessutom kan SPAC-sponsorn ha ett starkt incitament att förvärva ett företag, oavsett kvaliteten på företaget, eftersom sponsorn är mer intresserad av att ta ut sina förmåner snarare än att investera i företagets framgång.

En annan risk med SPAC är att investerare kan köpa aktier i SPAC till ett högre pris än vad de skulle ha betalat om företaget hade noterats på börsen genom en traditionell IPO-process. Detta innebär att investerare kan betala en premium för en investering som inte nödvändigtvis kommer att ge höga avkastningar.

Sammanfattningsvis

SPAC har blivit allt mer populärt inom finansvärlden på grund av dess snabbhet, flexibilitet och potential för höga avkastningar för investerare. Det ger också privat företag möjlighet att skaffa kapital utan att ge upp befintliga ägarandelar. Men precis som med alla investeringsformer finns det också risker med SPAC.