Pandemin har inte bara varit av ondo. Den har gett svensk tillverkningsindustrin en unik möjlighet att förbättra sin verksamhet. Det skriver Kenni Ramsell, Sverigechef på datortillverkaren Dynabook.

Tillverkningsindustrin förändras snabbt. Sedan pandemin svepte över oss har det blivit allt tydligare att tillverkande företag måste utnyttja digitala lösningar – annars riskerar man att hamna på efterkälken. Vår egen forskning visar att 73 procent av tillverkningsföretagen i Europa har ökat, och planerar för att öka sina IT-budgetar under 2021. Kanske inte så konstigt när man tänker efter. Under det senaste decenniet har teknik hjälp oss att undvika rutinmässiga uppgifter, både på fabriksgolvet och i ledningsgrupper. Bättre produktivitet som resultat, liksom mer effektiviserad verksamhet och snabbare marknadsledtid, är viktiga drivkrafter för denna tillväxt.

Tillverkningsindustrin har dock ofta historiskt förlitat sig på äldre infrastruktur och processer – så vägen till digital transformation är inte alltid enkel. Barriärer som cybersäkerhetsproblem och kunskaps- och kompetensluckor är fortfarande uppenbara hinder för många.

Automatisering driver på innovation
Även om automatisering verkligen inte är ett nytt koncept, har pandemin och distansarbete påskyndat olika former av automatisering i ett försök att sänka kostnaderna och öka produktiviteten. Just därför är det kanske inte särskilt märkligt att fabriksgolven blivit en ny grogrund för innovation eftersom det leder till effektivare processer och kostnadsbesparingar.

IoT, AI och maskininlärning har ett brett spektrum av användningsområden inom fabriksautomation, inklusive spårning av tillgångar, spårning av processlivscykeln och möjliggörande av fjärråtkomst och drift av enheter som hanterar material i en monteringslinje. Genom att använda robotteknik för att påskynda driften av löpande band kan dessa tekniker standardisera komponentskapande, minska produktfel och slöseri och automatisera QA-processer.

För att hålla sig relevant i denna nya värld måste man som företag följa med i utvecklingen och lyssna på kundernas önskemål. Edge computing-lösningar kan till exempel kombineras med nästa generations bärbara enheter som smarta glasögon för att få AI och IoT till olika professionella miljöer.

Hårdvara viktig komponent
När det gäller teknik är självklart hårdvara lika viktig som mjukvara. Små detaljer kan spela en viktig roll när det gäller att stödja en allt mer mobil arbetskraft, och särskilt bärbara datorer är en viktig komponent i en allt mer uppkopplad verklighet.

Även tillverknings- och industrianläggningar står  inför utmaningar som har intensifierats på grund av övergången till mer distansarbete. Enheter som är byggda säkert och som möjliggör övervakning, autentisering och åtkomstkontroll är avgörande för företagets säkerhet.

Slutligen måste utrustning, inklusive tillbehör, uppfylla ett viktigt kriterium: anslutningsfunktioner. Organisationer måste vara särskilt noga med att övervaka alla sina fjärranslutningar i realtid och aktivt hantera begäranden om användaråtkomst baserat på syfte, längd och frekvens. I takt med att fjärranslutningar blir mer vanliga kommer det att bli kritiskt att definiera och tillämpa detaljerade åtkomstbehörigheter för alla fjärranvändare, för att minska chansen för opportunistiska hackare att få tillgång till viktiga nätverk.

Övergången till det som många döpt till “det nya normala” har gett miljontals tillverkningsföretag möjlighet att förbättra sin verksamhet. Förståelse för ny teknik, affärssäkerhet och noggrant utvald hårdvara är dock avgörande för att denna övergång ska fungera framgångsrikt. Inför en omvandling utan motstycke är det nödvändigt att ompröva hur vi arbetar och hur teknik kan hjälpa ledande tillverkningsföretag att lära av dessa förändringar och ligga steget före sina konkurrenter.