Ingram Micro är världens främsta teknikdistributör, marknadsledare i Sverige och etablerade i alla nordiska länder. Nu etablerar Humly Solutions AB och Ingram Micro ett samarbete om den europeiska marknaden med, i första hand, fokus på de nordiska länderna.

Humly Solutions AB fortsätter att satsa på den nordiska marknaden i kombination med att expandera internationellt. Tillsammans med Ingram Micro etableras nu ett samarbete för att ytterligare nå ut med IT-lösningar för den moderna arbetsplatsen.

– På Ingram Micro satsar vi på att erbjuda produkter och lösningar som främjar den moderna arbetsplatsen. Med Humlys lösningar och produkter stärker vi vårt erbjudande inom mötesrum och samspel, vilket är ett mycket viktigt område för oss. Med deras prisbelönta design och med en av marknadens säkraste lösningar, i tider då IT-säkerhet är av högsta prioritet, känns det bra att kunna satsa vidare tillsammans, säger säger Lasse Bjørnestad, affärsområdesansvarig på Ingram Micro.

Samarbetet inleds i december och är ännu ett steg för Humly Solutions AB att stärka sin position som ett “workplace experience”-bolag på den nordiska marknaden tillsammans med en stor aktör som Ingram Micro. Då marknaden är i ständig förändring och den tekniska utvecklingen snabbt går framåt kommer de båda bolagen tillsammans jobba på att nå ut till återförsäljare och slutkunder för att på bästa sätt utnyttja det tekniken lovar.

– Ingram Micro är ett företag som är rustat och anpassat för att möta framtidens teknikutveckling. Det känns väldigt spännande att tillsammans fortsätta satsa på lösningar för den moderna arbetsplatsen, säger Daniel Assarson, nordisk försäljningschef Humly Solutions AB, om det nya samarbetet.

Även Ingram Micros väletablerade nätverk bland återförsäljare anser Humly Solutions är av värde inför den expansiva satsning som nu görs i de nordiska länderna och på övriga marknader. Tidigare har Humly internt rekryterat en nordisk försäljningschef samt en ansvarig säljare på plats i Finland.