Humble Group meddelar idag att de har ingått en icke bindande avsiktsförklaring med ett svenskt stockholmsbaserat fastighetsbolag angående försäljning av tolv fastigheter. Transaktionen, som också inkluderar en option för Intressenten att förvärva ytterligare en fastighet, syftar till att renodla Humble’s verksamhet inom de berörda tio dotterbolagen. De preliminära värdena för fastigheterna uppgår till cirka 300 miljoner kronor, och det förväntas ha en positiv resultateffekt på cirka 73 miljoner kronor. Genom denna transaktion förväntas nettoskuldsättningen minska med cirka 290 miljoner kronor och likviditeten stärkas med cirka 210 miljoner kronor, efter att Humble har avdragit sin andel av den latenta skatten på 10 miljoner kronor.

Intressenten är ett stockholmsbaserat fastighetsbolag som historiskt har specialiserat sig på förvärv och utveckling av högkvalitativa, hållbara bostäder i attraktiva lägen i Stockholmsregionen. Under senare tid har Intressenten även breddat sin portfölj genom att förvärva mark och utveckla områden för lätt industri. Vid slutet av 2022 beräknades Intressentens projektportfölj vara värd cirka 1 500 miljoner kronor.

Transaktionen förväntas struktureras som en ”sale-leaseback”, där Humble direkt eller indirekt genom dotterbolag kommer att ingå nya marknadsmässiga hyresavtal med Intressenten. Detta upplägg säkerställer att Humbles dotterbolag kan fortsätta bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler utan avbrott. Genom denna transaktion får Humbles dotterbolag även en pålitlig hyresvärd med gedigen kunskap och erfarenhet av att driva och förvalta fastigheter för kommersiellt bruk.

Historiskt sett har Humble förvärvat fastigheterna i samband med andra förvärv. Fastigheterna har haft en positiv värdeutveckling, och i enlighet med Humbles strategi att renodla verksamheten har styrelsen och ledningen bedömt att försäljningen av fastigheterna kommer att gynna bolaget på lång sikt. Genom denna transaktion kommer Humble att kunna fokusera mer på sin kärnverksamhet samtidigt som kapital frigörs för andra värdeskapande initiativ och projekt.

Om transaktionen genomförs enligt de preliminära fastighetsvärdena kommer det att resultera i en positiv resultateffekt på cirka 73 miljoner kronor, vilket kommer att redovisas vid transaktionens slutförande. Nettoskulden förväntas minska med cirka 290 miljoner kronor, och nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA proforma kommer att minska med 0,3 gånger. Efter slutförandet av transaktionen kommer Humbles EBITA att minska med cirka 14 miljoner kronor, och den totala nettolikviditeten, efter amortering av de fastighetsrelaterade lånen, förväntas öka med cirka 210 miljoner kronor.

Intressenten kommer att genomföra en standard due diligence-granskning av fastigheterna, och samtidigt kommer parterna att förhandla om villkoren i överlåtelseavtalet. Avsikten är att ingå bindande överlåtelseavtal för transaktionen under andra halvåret 2023. Med tanke på informationens art och tidsschemat för transaktionen anser Humble att det är nödvändigt att offentliggöra denna information innan bindande överlåtelseavtal har ingåtts.

”Vi är stolta över den fastighetsportfölj som vi har byggt upp över tid och att våra investeringar har skapat värde för Humble. Det har funnits ett stort intresse kring fastigheterna, och genom denna transaktion får vi in en professionell fastighetspartner samtidigt som vi renodlar verksamheten för de tio berörda dotterbolagen. Jag är övertygad om att försäljningen av fastigheterna är strategiskt rätt för koncernen och ger oss ett ökat fokus på vår kärnverksamhet samtidigt som vi säkerställer en fortsatt drift och möjlighet till framtida expansion. Slutförandet av transaktionen kommer också att ha en positiv engångseffekt på resultatet på cirka 73 miljoner kronor, samtidigt som vi stärker vår kassaposition och minskar våra räntebärande skulder. Vi ser fram emot en fortsatt smidig process tillsammans med Intressenten”, säger Simon Petrén, VD för Humble Group