Idag, den 31 januari 2023, har Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) beslutat att återkalla Humana Assistans AB:s tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. IVO anser att bolaget inte uppfyller kraven på lämplighet att inneha tillstånd för dessa verksamheter.

Beslutet gäller omedelbart, men verksamheten får fortsätta till den 10 februari 2023, då den senast måste avvecklas. Humana Assistans är ett helägt dotterbolag till Humana AB och personlig assistans är ett av Humana-koncernens fem affärsområden. Rörelseintäkterna och rörelseresultatet för affärsområdet personlig assistans uppgick under 2021 till cirka 37% respektive 42% av koncernens rörelseintäkter och rörelseresultat.

Humana Assistans anser att IVO:s beslut är felaktigt och har rutiner som följer lagstiftningen. Bolaget har redan beslutat att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och framställa yrkande om inhibition. Humana Assistans tror att det är anmärkningsvärt att IVO lägger icke lagkraftsvunna beslut till grund för en sådan ingripande åtgärd.

Beslutet från IVO påverkar endast den verksamhet med personlig assistans som drivs av Humana Assistans och inte hela Humana-koncernen. Humana avser att tillse att inga kunder blir utan assistans på kort sikt.

IVO:s beslut är en påminnelse om vikten av att alla företag inom vård- och omsorgssektorn uppfyller kraven på lämplighet och kvalitet i sin verksamhet. Humana Assistans kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att överklaga beslutet och säkerställa att verksamheten kan fortsätta att erbjuda personlig assistans till sina kunder.

Humana handelsstoppades strax efter kl 13 idag. Aktien öppnade -45 % när handelsstoppet upphävdes vid 15.15.