Svenska hotells logiintäkter i juli månad är tillbaka på jämförbar nivå som under juli 2019 – förutsatt att Stockholms län exkluderas.

I Stockholms län är hotellens beläggningsgrad samt intäkter under normalnivå, även om en klar förbättring skett jämfört med i fjol.

– Vaccinering, lättade restriktioner och en upptining av evenemangsnäringen har gjort att hotellbranschen kunnat ta ett stort steg i rätt riktning. Stockholm har en djupare grop att klättra upp ur och är beroende av att turismen från utlandet kommer igång samt att den för staden så viktiga evenemangsnäringen normaliseras, men det går åt rätt håll, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Helt ny bokningsstatistik som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance visar att beläggningen i juli månad 2021 för svenska hotell landade på 59 procent. Det ska jämföras med låga 41 procent i juli 2020.

Trots förbättringen är det en bit under juli månad innan pandemin, då 74 procent av rummen var uthyrda.

I Stockholms län skrevs beläggningsgraden till 43 procent i juli 2021.

Motsvarande siffra var 68 procent 2019 och endast 22 procent i juli 2020.

Sammantaget ger det att 15 procent färre hotellrum i Sverige och 25 procent färre hotellrum i Stockholm var uthyrda denna juli månad jämfört med läget 2019.

– Även om branschen som helhet inte är tillbaka på normal nivå så är det en ganska markant förbättring jämfört med i fjol och den bästa månadsnoteringen sedan mars 2020. Läget har ljusnat, även om det så klart fortfarande är bräckligt och osäkert eftersom ingen med säkerhet vet hur den framtida utvecklingen kommer se ut, säger Stefan Westerberg.

För både Sverige och Stockholms län har snittpriserna per uthyrt rum förbättrats. Snittpriset i Sverige under juli månad 2021 skrevs till 1 024 kronor, vilket är marginellt högre än priserna som förelåg 2019.

I Stockholms län ligger årets julipriser fortsatt klart under 2019 års nivå, men har stärkts jämfört med i fjol.

Det innebär sammantaget att logiintäkterna för samtliga svenska hotell i juli skrivs till 1 655 miljoner kronor. Det ska jämföras med 1 917 miljoner i juli 2019 och 1 009 miljoner i juli 2020.

Stockholms län står denna juli månad för 355 miljoner av logiintäkterna, vilket är en klar förbättring jämfört med 155 miljoner i juli 2020. Samtidigt är det klart under, minus 41 procent, nivån på 605 miljoner som förelåg under samma månad 2019.

Det innebär att intäkterna för svenska hotell som ligger utanför Stockholms län skrivs till 1 300 miljoner kronor. Det är endast 11 miljoner kronor under noteringen för juli 2019.

– Det är en överraskande bra siffra och ett jättelyft jämfört med i fjol, men det är fortfarande bara en enskild månad. Hotellnäringen kommer från en ekonomisk istid där många har gått med stora minus länge och kommer behöva stabilt normala siffror under en längre tid för att hinna ikapp ekonomiskt, säger Stefan Westerberg.

– Det är fortfarande för tidigt att börja avveckla de statliga stöden. Flygplatshotell, konferenshotell och en del cityhotell har fortfarande en bit kvar att vandra och det avspeglas i Stockholms något svagare siffror. När flygresandet kommit igång ordentligt och den evenemangsnäring som är städernas magnet för övernattningar växlar upp så kommer det också ge genomslag hos hotellen, säger Stefan Westerberg.