Kanadensiska Horizons ETFs Management Inc. avråder investerare från sina egna fonder. Det är nu inte alla fonder, det är två av bolagets populära oljefokuserade börshandlade fonder. Orsaken är att dessa ETFerstår inför en eventuell implosion på grund av kollapsande energipriser.

Företagets två kortsiktiga oljefonder, CrudeOil 2x Daily Bull (HOU)och CrudeOil -2x Daily Bear (HOD), kan komma att tvingas avveckla sina tillgångar om priserna blir mycket lägre, säger Horizons i ett uttalande på måndag.

Det kan leda till betydande förluster för investerare, eftersom marknadsvärdet på de oljekontrakt som ligger till grund för fonderna troligen är värt mindre än värdet på fonderna själva. Priserna har blivit osammanhängande efter att fonderna slutade att emittera nya andelar förra veckan mitt i gängor för oljepris.