Carola Russmark är Fastighetsmäklarförbundets nya VD sedan 2 januari 2024

I en tid präglad av ekonomisk osäkerhet och ökade regelkrav tar Carola Russmark över rodret som VD för Fastighetsmäklarförbundet (FMF). Med över 15 års erfarenhet inom fastighetssektorn och en gedigen bakgrund som fastighetsmäklare, står Russmark inför utmaningen att leda branschen genom en period av både möjligheter och svårigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

En Bransch i förändring

Fastighetsbranschen, som länge varit dynamisk och ständigt föränderlig, står inför nya utmaningar i dagens ekonomiska klimat. Med skenande räntor, inflation och hushållens pressade ekonomiska situation, har antalet bostadsaffärer minskat. Detta ställer högre krav på fastighetsmäklarnas uthållighet och anpassningsförmåga. Russmark betonar vikten av att vara en stark röst i branschen och leda FMF:s operativa arbete för att stödja mäklarna i dessa utmanande tider.

Nytt ledarskap för framtidens utmaningar

“FMF kommer att arbeta proaktivt för att förbättra förhållandena för alla fastighetsmäklare i branschen. Vi kommer att kämpa för ökad förståelse, rättvisa regler och stödja mäklarna genom en tid av förändring,” säger Carola Russmark. Hon poängterar betydelsen av att stå enade och arbeta mot en gemensam målsättning för att stärka mäklarkårens position och rykte.

Ökade krav och ny lagstiftning

Under de senaste åren har fastighetsmäklarbranschen sett betydande lagförändringar, inklusive ny fastighetsmäklarlag, bostadsrättslag, samt utökade regler kring penningtvätt och redovisning av indirekt nettoskuldsättning. Dessa förändringar har ökat trycket på mäklarna och ställt högre krav på deras kunskap och kompetens. Russmark reflekterar över hur dessa nya regler påverkar branschen och hur FMF kan arbeta för att säkerställa att de uppfyller sitt syfte på ett rättvist och effektivt sätt.

Framtiden för Fastighetsmäklarförbundet

Som ny VD för FMF, med en bakgrund som VD för Alexander White Fastighetsmäkleri, ser Russmark fram emot att bygga en starkare och mer hållbar bransch. Hon understryker vikten av att fortsätta det konstruktiva samarbetet med Finansinspektionen (FMI) gällande frågor som penningtvätt och indirekt nettoskuldsättning. Russmark är fast besluten att göra FMF till en central och betydelsefull röst för mäklarkåren i dessa och andra viktiga frågor.

Carola Russmarks tillträde som VD för Fastighetsmäklarförbundet markerar en ny era för branschen, där fokus ligger på att navigera genom ekonomiska svårigheter och sträva mot en mer hållbar och rättvis framtid för alla fastighetsmäklare.