Den som säljer sin bostad har oftast en professionell mäklare vid sin sida, men inte den som köper. Det vill Home Moi International ändra på genom att erbjuda sin tjänst som köpagent på den svenska marknaden. Tjänsten hjälper köpare att känna sig trygga i hela processen, från första visningen till överlämningen av nycklar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Minskar stressen
Många människor upplever stress i den pressade och tävlingsinriktade situation som ett bostadsköp ofta innebär. Med ett företag som Home Moi skapas en balans på marknaden när säljare och köpare får samma professionella stöd. Home Moi erbjuder köpare en heltäckande tjänst, från behovsanalys, sökande av rätt boende, stöd vid budgivning och support i processen fram till avtalsskrivande. Denna tjänst finns sedan länge i USA.

Mia Brown är grundaren av Home Moi, och har arbetat 7 år som köpmäklare internationellt, med USA som senaste huvudmarknad. Hennes långa erfarenhet som köpmäklare ger nu svenska kunder en möjlighet att få stöd och spara tid i sitt livs största köp.

I USA är det en självklarhet
Mia Brown säger ”När jag bosatte mig i Sverige såg jag en marknad som saknade en viktig beståndsdel, det vill säga en köpagent som tar tillvara köparens intressen. Den här tjänsten hjälper och stöttar våra kunder i ett stort och viktigt beslut, oavsett om de vill investera i en fastighet i Sverige eller utomlands”.

Home Moi International startar sin verksamhet i Stockholm, och inom kort också i Malmö och Göteborg.