Efter att Riksgälden i går fastställt den så kallade statslåneräntan per den 30 november står det klart att skatten på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring höjs med 135 procent nästa år. För den som har ISK eller kapitalförsäkring med 1 000 000 kr sparat innebär det drygt 5 000 kr mer i skatt per år säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Exempel på skatt på olika belopp

Kapital Skatt 2022 Skatt 2023 Skillnad
250 000 kr 938 kr 2 205 kr 1 268 kr
750 000 kr 2 813 kr 6 615 kr 3 803 kr
1 000 000 kr 3 750 kr 8 820 kr 5 070 kr

För inkomståret 2023 års ISK-sparande innebär detta en schablonintäkt på 2,94 procent av kapitalunderlaget att ta upp i deklarationen våren 2024. På schablonintäkten betalas sedan 30 procent skatt vilket innebär att skatten blir 0,882 procent av kapitalunderlaget.  Schablonintäkten för inkomståret 2022 är 1,25 procent av kapitalunderlaget vilket innebär en skatt på 0,375 procent.

Skattehöjningen på ISK och kapitalförsäkringen kan nog göra många pensionssparare oroliga över hur de ska agera med sitt sparande. Med gårdagens besked om statslåneräntan, innebär det att du ska stäva efter en avkastning som är högre än 3 procent. Även om börsen i år varit sur så räknar man historiskt att börsen har avkastat mer än 3 procent per år.

-Trots en högre skatt på de båda populära pensionssparformerna tycker jag att fördelarna finns kvar. Du slipper exempelvis deklarera och du skattar inte på vinst vid varje enskild affär. Nackdelen är att du inte kan dra av en förlust mot vinst så om du har negativ avkastning betalar du ändå skatt, säger Trifa Chireh och ger lite fakta kring de olika sparformerna;

Fakta Kapitalförsäkring

 • Du kan välja att ta ut pengarna månadsvis under ett visst antal år eller som engångssumma
 • Du kan styra kapitalet till en eller flera förmånstagare utan att skriva testamente.
 • Kapitalförsäkringen schablonbeskattas vilket innebär att du inte själv behöver deklarera varje affär. Vinster du gör skattas inte för sig utan det är det totala värdet i din försäkring som beskattas varje år och det utfallande beloppet beskattas ej.
 • Du kan ha en premiebefrielse som innebär att blir du långtidssjukskriven och inte har möjlighet att spara själv så träder försäkring in och betalar in exempelvis ditt månadssparande.
 • Oavsett om ditt kapital har ökat eller minskat i värde kommer du betala skatt årligen. Om din investering skulle minskat i värde skulle det teoretiskt kunna innebära att du kan gå back på att ha kapitalförsäkring.
 • Du kan inte kvitta förlust mot vinst

Fakta Investeringssparkonto

 • Investeringssparkontot schablonbeskattas vilket innebär att du inte själv behöver deklarera varje affär. Vinster du gör skattas inte för sig utan det är det totala värdet i din försäkring som beskattas varje år och det utfallande beloppet beskattas ej.
 • Du har ett investerarskydd (Skulle det visa sig att du inte kan få ut dina värdepapper kan du få ersättning för ett belopp på högst 250 000 kronor per person.)
 • Du har rösträtt i de aktiebolag som du direkt investerar i.
 • Det finns ingen inlåsning vilket möjliggör uttag eller avslut när du så önskar.
 • Oavsett om ditt kapital har ökat eller minskat i värde kommer du betala skatt årligen. Om din placering skulle minskat i värde skulle det teoretiskt kunna innebära att du kan gå back på att ha kapitalförsäkring.
 • Du kan inte kvitta förlust mot vinst

Läs mer om effekten som träder i kraft om man arbetar efter man fyllt 65 här!