Priserna för fjärrvärme har nått historiska höjder under 2023. Under detta år har fjärrvärmeleverantörerna ökat sina priser med i snitt 8 procent, vilket är den största prisökningen sedan 1996. Den mest betydande ökningen har skett hos Solör Bioenergi i Falköping, där priset har stigit med nästan 32 procent sedan 2022. Dessa uppgifter framgår från den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Det är tydligt att fjärrvärmebolagen har genomfört historiskt höga prisjusteringar under 2023. Enligt kartläggningen av Nils Holgerssongruppen har priserna ökat i genomsnitt med 8 procent, men det finns betydande variationer mellan olika fjärrvärmeleverantörer.

Högst priser i Storfors

Fjärrvärmepriserna är mest kostsamma i Storfors och Nordanstig, där priset nu överstiger 1 200 kr per MWh. Bland fjärrvärmeleverantörerna med de högsta priserna är det Solör Bioenergi som utmärker sig, med ägande av sju av de tio fjärrvärmenäten med de högsta fjärrvärmepriserna i hela landet.

– Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att kundskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet, avslutar Louise Wall.

Fakta fjärrvärmepriser:

Beskrivningen av Nils Holgersson-husets värmebehov på 193 000 kWh grundar sig på en månatlig fördelning av behovet av värme och flöde, tillsammans med en tydligt specificerad effektbehovsbeskrivning. Det beräknade fjärrvärmepriset inkluderar fasta kostnader, effektkostnader och även energi- och flödeskostnader.

Det är viktigt att notera att priserna för fjärrvärme från olika leverantörer kan variera beroende på de tjänster och leveransavtal som ingår. Vissa fjärrvärmeleverantörer äger och sköter driften av fjärrvärmecentralerna i byggnaden och inkluderar ibland olika serviceavtal. I områden där fjärrvärmeleverantören äger fjärrvärmecentralen har det gjorts ett prisavdrag på fjärrvärmen med cirka 31 kr per MWh inklusive moms.

Dessa uppgifter baseras huvudsakligen på Energiföretagen Sveriges prisstatistik och gäller fjärrvärmepriserna i kommunernas centralorter.