Den högre inflationen kommer att innebära nya sätt att underlätta för konsumenter, som till exempel prenumerationstjänster och fortsatt stor efterfrågan på betalsättet köp nu, betala senare. Ökad regleringsbörda kring betalningar får också konsekvenser som till exempel outsourcing av betallösningar. Här spår Alexandre Oxfeldt, affärsutvecklare inom finansiella tjänster på Endavas nordiska verksamhet, ett antal trender inför det kommande året. 

1. Inflationen blir katalysator för nya modeller
– I takt med att privatpersoner får en mer pressad ekonomi påverkas deras sätt att betala och finansiera köp på flera sätt: ökad användning av krediter och produkter som till exempel betalsättet köp nu, betala senare. Vi kommer också få se nya branscher införa prenumerationsmodeller. Konsumenterna kommer då att få möjlighet att sprida kostnaden för produkter och tjänster för allt från färska matvaror till bilabonnemang.

– Även om köp nu, betala senare kommer att fortsätta vara populärt, kommer det att utsättas för tryck på grund av fluktuerande räntor. Samtidigt kommer B2B-sektorn att få ett uppsving för kontantförskott och andra modeller för att hjälpa företag. Utöver köp nu, betala senare och prenumerationsmodeller kommer inbäddade modeller med finansieringstjänster att öka.

2. Ökad komplexitet i betalningar leder till ökad outsourcing
– Den ökande regleringsbördan inom betalningsområdet och de lösningar som krävs för detta leder till att fler företag kommer att använda sig av outsourcing. Företag som inte är verksamma inom betalningar och som är verksamma på flera marknader måste hantera komplexa krav på avstämning, fakturering och hantering av potentiella bedrägerier för att minska riskerna.

– För mindre och medelstora företag kommer detta troligen att innebära att man inför ”plug-and-play”-lösningarStörre organisationer kommer behöva hantera allt strängare krav mot penningtvätt, vilket är viktiga delar av utlåning och betalprocesser. Traditionella betalningsförmedlare är inte undantagna, de måste också utvecklas för att stödja nya modeller.

3. Utvecklingen av marknadsplatser
– Marknadsplatser växer, vilket innebär att både antalet aktörer och teknik för marknadsplatser kommer att öka. Samtidigt ökar hinder för att komma in på marknaden i form av till exempel regleringar, hantering av betalningar, logistik, skatter och avgifter. Därför kommer antalet leverantörer av betaltjänster för marknadsplatser att fortsätta öka.