Energiförbrukningen och elpriserna har varit på allas läppar de senaste åren. För att stödja företag som påverkas av dessa utmaningar har regeringen tagit initiativ till att erbjuda elstöd. Från och med den 30 maj är det möjligt för företag verksamma inom södra Sverige att ansöka om detta stöd. I denna artikel går vi igenom de viktigaste aspekterna av elstödet, vilka kriterier som måste uppfyllas och hur ansökningsprocessen ser ut.

Krav för att få elstöd

För att vara berättigad till elstödet måste företaget ha haft ett elavtal i elområde 3 eller 4 under den 17 november 2022. Vidare måste företaget vara godkänt för F-skatt och inte ha vissa specifika typer av skulder eller indrivningar hos Kronofogden. Dessa kriterier är avsedda att säkerställa att stödet går till de företag som faktiskt behöver det och är i en god finansiell ställning.

Beräkning av elstödets storlek

Eftersom elpriserna och elförbrukningen varierar inom Sverige, särskilt mellan södra och norra regioner, har regeringen bestämt sig för att ersätta företag i södra Sverige för de högre elpriserna. Storleken på elstödet baseras på företagets elförbrukning mellan oktober 2021 och september 2022. Det maximala beloppet ett företag kan få i stöttning är 20 miljoner kronor. Elstödet finansieras genom mellanskillnaden mellan elpriset i ett specifikt elområde och priset i det område där elen överförs, vilket även kallas flaskhalsintäkter.

Elstöd för företag i elområde 3

Företag verksamma i elområde 3 kommer att få 50 öre per förbrukad kilowattimme. Om ditt företag är baserat i något av följande län: Stockholm, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Gotland, Örebro, Värmland, Östergötland eller i vissa delar av Hallands län, Kalmars län och Västra Götalands län samt Jönköpings län, har företaget möjlighet att ansöka om elstöd.

Elstöd för företag i elområde 4

Samtliga företag som bedriver verksamhet inom elområde 4 kommer att erhålla 79 öre per förbrukad kilowattimme. Företag som önskar ansöka om elstöd inom detta område måste vara verksamma inom något av följande län: Skåne, Blekinge, Kronoberg eller i delar av Kalmars län, Västra Götalands län, Jönköpings län och Hallands län.

Ansökningsprocessen för elstöd

Elstödet kommer att betalas ut via företagets skattekonto. Ansökningsperioden för elstödet öppnar den 30 maj och pågår fram till den 25 september 2023. För att ansökan ska behandlas snabbt och smidigt av Skatteverket och för att stödet ska kunna betalas ut så fort som möjligt, är det viktigt att alla uppgifter i ansökan är korrekta. Direktlänk till Skatteverkets e-tjänst hittar du här. Det krävs att företaget har ett aktivt skattekonto och även har anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning.

Sammanfattning

Regeringens initiativ att erbjuda elstöd till företag i södra Sverige kommer att bidra till att mildra de ekonomiska påfrestningarna som höga elpriser och energikrisen har medfört. Genom tydliga kriterier och en strukturerad ansökningsprocess är det möjligt för berättigade företag att dra nytta av detta stöd och säkra sin fortsatta verksamhet under utmanande tider. Genom att ansöka om elstöd kan företagen få ekonomiskt andrum och möjlighet att fokusera på sin verksamhet istället för att kämpa med kostnadsutmaningarna inom energisektorn.