Klädbolaget Hennes & Mauritz tappar 5,4 procent under fredagshandeln på en i övrigt munter börs. Inför dagens börsöppning släppte klädbolaget försäljningssiffror för det tredje kvartalet, något som visade sig bli en besvikelse för aktieägarekollektivet.

Intäkterna ökade med 6 procent till 60 897 MSEK (57 450 MSEK) under det tredje kvartalet, (perioden från den 1 juni 2023 till den 31 augusti 2023). I lokala valutor var försäljningen stabil jämfört med föregående år. Vid exkludering av Ryssland, Belarus och Ukraina uppgick ökningen till 8 procent räknat i svenska kronor.

Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus på Bloomberg som låg på 64 054 MSEK.

Företaget fortsätter att arbeta mot sitt mål att uppnå en rörelsemarginal på 10 procent år 2024, och under detta kvartal har fokus legat på att förbättra lönsamheten och lagerhanteringen, heter det i pressmeddelandet.

Trots dagens kursfall är Hennes & Mauritz en av årets största vinnarna på Stockholmsbörsen med en kursuppgång på drygt 43 procent.