Klädföretaget H&M presenterar resultat för det andra kvartalet som överraskar positivt. Vid öppningen av handelsdagen stiger H&M-aktien över 11 procent och når en ny 52-veckors högsta.

“Vi tar viktiga steg mot våra mål. Sommarkollektionerna har fått ett bra mottagande, och det tredje kvartalet har börjat starkt. Vi ser allt bättre möjligheter till både ökad tillväxt och lönsamhet”, säger Helmersson i en kommentar i samband med delårsrapporten för företagets brutna räkenskapsår. Resultatet och marginalerna är bättre än förväntat för H&M under Q2, samtidigt som företagets försäljning ökar med 10 procent i juni jämfört med samma månad föregående år, sett i lokal valuta.

“Med en stark finansiell ställning, stabil kassaflöde och en väl sammansatt varulagerposition är H&M-gruppen i en stark position. Vi håller fast vid våra långsiktiga mål. Rörelsemarginalen bör nå 10 procent redan nästa år”, säger Helmersson.

Utdrag ur rapporten:

  • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till MSEK 57 616 (54 504) under det andra kvartalet. I lokal valuta var nettoomsättningen jämförbar med föregående år.
  • Bruttoresultatet ökade till MSEK 30 338 (29 846), vilket motsvarar en bruttomarginal på 52,7 procent (54,8).
  • Försäljnings- och administrationskostnaderna ökade med 3 procent till MSEK 25 585 (24 858). I lokal valuta minskade kostnaderna med 2 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 4 741 (4 988), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,2 procent (9,2).
  • Enligt bolaget har höga råvaru- och fraktkostnader, samt en stark dollarkurs, haft en negativ påverkan på resultatet jämfört med föregående år.