I en alltmer digitaliserad värld går inte de stora hot som finns inom digitala system att förneka. Nu bygger HiQ upp en heltäckande cybersäkerhetsavdelning med syfte att hjälpa existerande såväl som nya kunder med att hantera det cyberhotlandskap som de omgärdas av. Målet är att göra samhällen, företag och organisationer handlingskraftiga att möta cyberhoten och med det säkra deras fortsatta digitaliseringsresa.

– Att cybersäkerhet är viktigt är en underdrift. På HiQ är vår strävan att vara en one-stop shop för våra kunder och cybersäkerhet är en viktig komponent. Hela organisationer idag måste vara medvetna om alla de risker som finns och vi vill vara en del av den transformationen hos företag och i hela Norra Europa. Därför bygger vi nu kompetens inom cybersäkerhet och siktar mot en ledande position inom området, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

HiQ förenklar människors liv genom att använda teknik, design och kreativitet för att utveckla smarta lösningar, affärer och varumärken. På HiQ är man övertygade om att teknikutvecklingen är det bästa sättet att göra världen bättre, mer hållbar, enklare, säkrare och roligare. En viktig del i att göra världen säkrare är cybersäkerhet och att säkra tekniska lösningar för olika hot. Det genomsyrar alla delar i en organisation och det är således lika viktigt för en IT-avdelning som för en HR-avdelning att vara medveten för att kunna möta de hot som uppstår, helst innan de ens händer. I och med en hög efterfrågan satsar nu HiQ stort på cybersäkerhet och bygger upp en avdelning inom området för att kunna tillgodose det enorma behov som finns hos existerande kunder. Ledare för området är Per-Olov Humla.

– Det är väldigt grymt att få komma in och bli en del av uppbyggnaden av området på HiQ. Varje dag kommer nyhetsrapporteringar om olika hot och företag måste vara uppdaterade, vare sig det gäller att skydda sig själva eller att ha koll på alla de underleverantörer man jobbar med. Det är ett komplext arbete som vi är experter inom och vi ser fram emot att hjälpa existerande och nya kunder med dessa utmaningar, säger Per-Olov Humla, Head of Cybersecurity på HiQ

Humla har en gedigen erfarenhet med över 25 år i branschen på ledande positioner inom cybersäkerhet. Han har också arbetat internationellt i FN-uppdrag, som chef för bland annat IT-verksamhet. Målet är att kunna arbeta mer proaktivt med kunder så att eventuella hot kan hanteras i tidiga skeden. Cybersäkerhetssatsningen kommer att ha kunder på global nivå.

– Cybersäkerhet är otroligt viktigt och omgärdas i många länder även av regulatoriska krav, det är även något vi se är en ökad trend. Det är en väsentlig del som vi måste erbjuda våra kunder och det blir en stor del av vårt erbjudande som genomsyrar alla olika affärsområden som vi opererar inom. Att Peo Humla och flera av Sveriges skickliga experter och ledare inom området kommer in med sin expertis och erfarenhet, gör att vi kan lyfta området till en helt ny nivå inom verksamheten, säger Sven Ivar Mørch, CEO på HiQ.

Att vi lever i en alltmer osäker värld när det kommer till cybersäkerhet är ingen nyhet. Cyberincidenter avlöser varandra på löpande band och det är svårt att kunna slappna av och känna sig helt säker, vare sig det är som privatperson eller företag. Det spelar inte heller någon roll vad storleken på företaget är, i en alltmer digitaliserad värld berörs alla av dessa problem, inte minst vad gäller att kravställa och kontrollera underleverantörer. Företag idag lägger mer och mer budget på cybersäkerhet och det är centralt att hitta rätt partner som kan vägleda samt ge stöd och hjälp med ett helhetsperspektiv. Det skapar förutsättningar att stärka marknadsposition och hantera risker på ett kostnadseffektivt sätt.

– Vår vision är att inte enbart komma in när olyckan har varit framme, utan att på ett proaktivt sätt vägleda och navigera kunder så att de inte behöver vara med om ett faktiskt hot trots att det idag är väldigt komplicerat att skydda sig emot det accelererande hotlandskapet. Vi vill att bolag ska utvecklas på den digitala arenan och stärka sin position på marknaden, det är därför vi jobbar med det vi gör, för en säkrare värld, avslutar Per-Olov Humla.