Hexagons resultat kan ha hamnat hos obehöriga – Publicerar siffror i förtid

Mätteknikbolaget Hexagon har presenterat en resultatsammanställning för det fjärde kvartalet, på grund av att det finns misstankar om att obehöriga kan ha tagit del av resultatet. I ett pressmeddelande skriver Hexagon att bolaget publicerar en resultatsammanfattning av det fjärde kvartalet ”till följd av en isolerad händelse gällande obehörig tillgång till ett specifikt e-postkonto som innehöll information avseende resultatet.” Bolaget uppger dock att händelsen är fullt utredd och att en utredning visat att den inte påverkade Hexagons interna nätverk eller verksamhet.

Enligt pressmeddelandet uppgick den operationella nettoomsättningen under det fjärde kvartalet till drygt 1.403 miljoner euro, motsvarande en tillväxt om 15 procent mot samma period året innan, den organiska tillväxten var 8 procent. Omsättningssiffran ligger i linje med analytikernas förväntningar, enligt Bloomberg.

Justerat rörelseresultat ökade med 12 procent till 418 miljoner euro. Lönsamheten påverkades positivt av stabil volymtillväxt, gynnsam pris- och kostnadsutveckling samt nya produktlanseringar medan den påverkades negativt av nettovalutaeffekter.

Under det fjärde kvartalet såg bolaget en stabil tillväxt inom alla geografiska regioner. Specifikt såg man en ökning på 11 procent i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt 7 procent i både Amerika och Asien när det gäller organiska intäkter.

Hexagon valde att tidigarelägga publiceringen av sina delårssiffror från den 1 februari till den 24 januari. “Hexagon tar personlig integritet och säkerhet på största allvar och valde som försiktighetsåtgärd att offentliggöra en sammanfattning av fjärde kvartalet så snart som möjligt. Hexagon rapporterade ett starkt avslut på 2022 och går in i det nya året med goda förutsättningar. Jag ser fram emot att diskutera resultatet mer ingående den 24 januari”, säger Hexagons vd Paolo Guglielmini i en kommentar.

Hexagon avancerar 1,95 procent under måndagens förmiddagshandel på en övrigt glad börs.

Läs om Hexagons förvärv av ProjectMates här