Mätteknikföretaget Hexagon rapporterade idag sina finansiella resultat för det andra kvartalet 2023, och trots vissa utmaningar kan företaget presentera ett stabilt resultat. Den justerade rörelsevinsten landade på 394 miljoner euro, något lägre än förväntningarna enligt analytikernas genomsnittliga prognos på 398 miljoner euro enligt Infronts sammanställning. En timme efter börsens öppning handlas aktien ner med nära 6 procent.

Nettoomsättningen visade en positiv trend och steg till 1.366 miljoner euro, vilket var något högre än förväntade 1.353 miljoner euro. Den organiska försäljningstillväxten var också lovande och förbättrades till 8 procent, en betydande ökning jämfört med föregående kvartals 6 procent. Hexagon presterade starkt i Asien med en organisk tillväxt på hela 14 procent, där Kina särskilt utmärkte sig med 11 procent organisk tillväxt. Även i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) gick försäljningen framåt med 7 procent, men Västeuropa noterade en något lägre tillväxt på 3 procent, vilket delvis berodde på en avmattning på byggmarknaden.

I Amerika upplevde Nordamerika en positiv organisk tillväxt på 6 procent, drivet av framgångar inom gruvdrift och positioneringslösningar. Samtidigt noterades en viss nedgång inom byggsektorn och avvecklingen av vissa kontrakt med låga marginaler inom försvarsindustrin. Sydamerika uppvisade en positiv organisk tillväxt på enstaka siffror, tack vare en ökad efterfrågan inom kraft och energi.

Hexagons VD, Paolo Guglielmini, uttryckte sin glädje över ett starkt resultat för koncernen i det andra kvartalet, särskilt med en organisk tillväxt på 8 procent, där divisionerna A&P, ALI och MI alla växte med tvåsiffriga siffror. Ett särskilt framträdande avtal om att leverera världens första och största autonoma vägtåg för gruvdrift, baserat på Hexagons drive-bywire-teknik, nämndes som ett transformativt och långsiktigt framsteg för företaget.

Även om Hexagons justerade rörelsemarginal förblev stabil på 28,9 procent, noterades en viss nedgång jämfört med föregående period, då den förväntade marginalen låg vid 29,4 procent enligt analytikernas prognoser.

Hexagons framgångar på den asiatiska marknaden, särskilt i Kina, visar på en stark efterfrågan inom tillverkningsindustrin, kraft och energi samt inom infrastruktur och byggsektorn. Samtidigt möter företaget vissa utmaningar på den europeiska marknaden, främst inom bostadsbyggande, men de starka tillväxtsiffrorna för övriga EMEA-länder tyder på en positiv trend för Hexagon. Nordamerikas framgångar inom gruvdrift och positioneringslösningar ger också en stabil grund för fortsatt tillväxt i regionen.

Sammanfattningsvis har Hexagon presenterat ett starkt resultat för det andra kvartalet 2023, där organisk tillväxt och positiva siffror i Asien och Amerika balanserar utmaningar på den europeiska marknaden. Med fortsatt fokus på innovativa lösningar och nya affärsmöjligheter ser Hexagon ut att ha en lovande framtid i den konkurrensutsatta mätteknikindustrin.