Herenco-gruppen har genomgått en stor förändring de senaste tre åren. Efter ett antal framgångsrika avyttringar har Herenco fortsatt investera i den helägda industrirörelsen, som nu närmar sig 4 miljarder kronor i omsättning. Hållbara förpackningslösningar och byggorienterade snabbväxande tillväxtbolag utgör idag basen för verksamheten och ambitionen är att fortsätta växa organiskt och genom förvärv, för att nå en total omsättning om 10 miljarder kronor senast 2026.

Parallellt har Herenco på kort tid byggt upp en börsportfölj, som i dagsläget är värd cirka 4 miljarder kronor, med betydande aktieinnehav i Nolato, Lyko, Balco, Hövding, Profoto och Fractal. I samtliga dessa bolag är Herenco en framträdande ägare med aktivt deltagande i styrelser och valberedningar.

För att möjliggöra fortsatt snabb expansion har Herenco nu rekryterat Anders Davidsson som ny VD och koncernchef. Anders Davidsson kommer närmast från en roll som koncernchef för Fristads Kansas Group, ett av Europas ledande företag inom arbets- och profilkläder. Innan det var Anders Davidsson VD och koncernchef för den börsnoterade kuvert- och förpackningskoncernen Bong. Anders Davidsson tillträder sin tjänst den 1 mars 2022.

– Anders Davidsson är en rutinerad och resultatorienterad VD med lång erfarenhet av att verka i stora, komplexa organisationer. Dessutom är han en mycket uppskattad ledare och har värderingar och ett personligt sätt som passar fint in i Herenco-kulturen. Jag är övertygad om att Anders kommer att vara en viktig nyckel för att vi ska lyckas med våra ambitioner att bli en betydligt större koncern, säger Lovisa Hamrin, styrelseordförande och ägare Herenco.

Med start den 1 april kommer också Martin Odqvist ansluta till koncernen. Med beaktande av regelverk förknippat med hans nuvarande anställning kommer han, snarast möjligt, tillträda den nyinrättade tjänsten som CFO för Herenco Holding. Martin Odqvist kommer närmast från PwC där han i egenskap av partner arbetat som revisor och rådgivare under många år. Han har därigenom skaffat erfarenheter från flera olika företag och branscher som kommer vara värdefulla under Herencos tillväxtresa.

Dessutom har nyrekryterade Maria Edqvist Schultz sedan några veckor börjat jobba för Herenco som Head of Sustainability. Maria Edqvist Schultz har lång erfarenhet av att jobba med miljö, hållbarhet och kvalitet i olika företag och kommer närmast från uppdraget som konsult på Volvo Cars Corporation.

– Jag är oerhört stolt och glad över att Herenco lyckats rekrytera så kvalificerade och drivna personer. Det visar att vår bolagskultur, som är baserad på synligt och engagerat ägarskap, gör det möjligt att attrahera bra kompetens. Rekryteringarna skapar förutsättningar att bygga ett ännu starkare lag tillsammans med det fina gäng vi redan är idag, säger Lovisa Hamrin.

Carl-Johan Simonsson, som idag är VD för Herenco Holding AB, kommer även fortsättningsvis vara kvar inom Herenco i en roll med fokus på ägarrelaterade frågor, förvärv och finansiering. Carl-Johan kommer att fortsätta driva flera pågående projekt och dessutom jobba nära Anders Davidsson och Martin Odqvist för att säkerställa att de får en bra introduktion i Herenco.

Thomas Bergdahl, VD för Herenco AB har meddelat att han under första halvåret avser att lämna koncernen för att gå över till en egen förvärvad verksamhet.

– Thomas har under sin tid i koncernen gjort ett utmärkt jobb med att omstöpa och förbättra vår förpackningsverksamhet. En bra grund är nu lagd för fortsatt expansion. Jag är mycket tacksam för Thomas insatser samtidigt som jag respekterar hans beslut att ta steget och bli egen företagare. Från Herencos sida önskar vi lycka till med det nya projektet, säger Lovisa Hamrin.