Klädbolaget Hennes & Mauritz rusar 15,5 procent på sin rapport och påvisar i skrivande stund den bästa intradagsrörlesen sedan slutet av 2020. Aktieägarna belönas idag med en kraftig uppgång efter att klädbolaget slog rapportföväntningarna.

Hennes & Mauritz rapporterade en ökning i omsättning under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet överträffade förväntningarna, tack vare en positiv engångspost som påverkade resultatet. Omsättningen ökade med 11,6 procent och nådde 54 872 MSEK (49 166), vilket var var i linje med tidigare kommunikation från bolaget.

Bruttoresultatet uppgick till 25 886 MSEK (24 260) med tillhörande bruttomarginalen på 47,2 procent (49,3). Inköpskostnaderna var betydligt högre jämfört med samma period det föregående året. Rörelseresultatet landade på 725 MSEK (458), med en rörelsemarginal på 1,3 procent (0,9). Resultatet inkluderade en positiv engångseffekt på 999 miljoner kronor från en omvärdering av intresseföretag, som främst avser Sellpy, en av Europas största plattformar för second hand och som tidigare var ett intresseföretag. Nu konsolideras Sellpy in i H&M-gruppen från det första kvartalet. Enligt Factset konsensus var det väntat att rörelseresultatet skulle landa på -1 059 MSEK.

“Även om det utmanande läget i omvärlden kvarstår så ser vi flera områden där utvecklingen går åt rätt håll. De externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna fortsätter att förbättras, arbetet med kostnads- och effektivitetsprogrammet pågår med full fart och många av förändringarna som vi har gjort under de senaste åren börjar ge effekt. Samtidigt har vårkollektionerna mottagits väl på de marknader där våren har anlänt. Vi ser framsteg inom alla våra tillväxtområden”, säger Vd för Hennes & Mauritz, Helena Helmersson i sitt vd-ord.

OMXS30 stiger över 1,5 procent strax innan lunchtid och det bredare OMXSPI avancerar 1,6 procent.